Πακέτα ασφάλισης Γενικής Αστικής Ευθύνης από τη Eurolife ERB Ασφαλιστική

Στο πλαίσιο της ανανέωσης της προϊοντικής της γκάμας και της δημιουργίας σύγχρονων προϊόντων λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις ανάγκες των πελατών της, η Eurolife ERB Ασφαλιστική δημιούργησε τυποποιημένα, αλλά ταυτόχρονα ευέλικτα προγράμματα ασφάλισης Γενικής Αστικής Ευθύνης.

Όπως αναφέρεται σε σχετικό δελτίο τύπου, στις νέες συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί και με γνώμονα την προστασία του πελάτη και την ευαισθησία  του σε πιθανή αντιμετώπιση οικονομικής ζημιάς, είτε σε σχέση με την επαγγελματική του εγκατάσταση είτε με την προσωπική του ζωή, η Eurolife ERB Ασφαλιστική έρχεται να ανταποκριθεί και να καλύψει τις ανάγκες του:

  • ως Ιδιώτη
  • ως Διαχειριστή Πολυκατοικίας
  • από την λειτουργία των χώρων του Εμπορικού του Καταστήματος
  • από τη λειτουργία των χώρων του Γραφείου του 
  • από τη λειτουργία των χώρων του Γυμναστηρίου ή Εκπαιδευτηρίου του 
  • από τη λειτουργία των χώρων του Εστιατορίου ή Ζαχαροπλαστείου του

Ταυτόχρονα η εταιρεία στοχεύοντας και στην απλοποίηση της καθημερινής εργασίας των συνεργατών της, αυτοματοποίησε τις διαδικασίες τιμολόγησης και αποστολής αιτήσεων, διευκολύνοντας το έργο τους.

«Στόχος της Eurolife ERB Ασφαλιστικής παραμένει η παροχή σύγχρονων και ευέλικτων λύσεων στους πελάτες της και εργαλείων στους συνεργάτες της, που να ανταποκρίνονται στις οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες της εποχής», επισημαίνεται εν κατακλείδι.