“Value for money” προγράμματα κατοικίας από την Ορίζων

Η ΟΡΙΖΩΝ Ασφαλιστική από τα πρώτα χρόνια λειτουργίας της έχει συνδέσει το όνομά της με την προσφορά υψηλής ποιότητας πελατοκεντρικών ασφαλιστικών λύσεων. Με όραμα τη μακροπρόθεσμη ευημερία των ιδιωτών και επιχειρηματιών και αντιλαμβανόμενη τις διαρκώς μεταβαλλόμενες ανάγκες της αγοράς, συμβάλλει στη δημιουργία ευέλικτων προϊόντων με ξεκάθαρους όρους συμβολαίων και δίκαιη τιμολόγηση.

Από τις 10 Απριλίου 2018 τα προγράμματα κατοικίας της ΟΡΙΖΩΝ διαθέτουν ακόμη πιο βελτιωμένα ασφάλιστρα και νέες, πλούσιες καλύψεις, που τα κατατάσσουν στα πιο ανταγωνιστικά της αγοράς.
Συγκεκριμένα:

Ασφάλιση Κατοικίας Blue

Το πρόγραμμα ασφάλισης κατοικίας Blue Home έχει σχεδιαστεί για όσους επιθυμούν μια προσιτή λύση, παρέχοντας τη δυνατότητα προστασίας της οικοδομής και του περιεχομένου από βασικούς κινδύνους για την εξασφάλιση αποζημίωσης σε αξία αντικατάστασης καινούργιου άμεσα και χωρίς χρονοβόρες διαδικασίες.

Το πρόγραμμα προσφέρει προστασία από:
• Πυρκαγιά
• Ζημιές κατά την πυρόσβεση (έως 5% επί του ασφαλιζομένου κεφαλαίου με ανώτατο όριο €2.000 ανά γεγονός και ετησίως)
• Σεισμός. Παρέχεται αποκλειστικά σε αντισεισμικές κατασκευές με έτος θεμελίωσης μετά το 1960
• Πτώση αεροσκαφών & αντικειμένων από αυτά.
• Στάσεις, απεργίες, οχλαγωγίες, πολιτικές ταραχές
• Κακόβουλες ενέργειες
• Τρομοκρατικές ενέργειες
• Θύελλα, καταιγίδα, πλημμύρα, χιόνι, βάρος χιονιού, παγετός, χαλάζι
• Διάρρηξη σωληνώσεων ηλικίας έως 15 ετών
• Ζημιές στην οικοδομή συνεπεία κλοπής (έως €1.200 ανά γεγονός και ετησίως)
• Πυρκαγιά από δάσος
• Ζημιές πυρός εκ πτώσεως κεραυνού
• Πτώση δένδρων, κλαδιών, στύλων (έως €1.000 ανά γεγονός και ετησίως)
• Βραχυκύκλωμα με εστία φωτιάς σε Α’ κίνδυνο (έως €1.500 ανά γεγονός και ετησίως)
• Έκρηξη από κάθε αιτία
• Πρόσκρουση οχήματος
• Ζημιές από καπνό
• Αποκομιδή συντριμμάτων (έως 5% επί του ασφαλιζομένου κεφαλαίου με ανώτατο όριο €5.000 ανά γεγονός και ετησίως)
• Κάλυψη σε αξία αποκατάστασης καινούριου για οικοδομές ηλικίας έως 25 έτη
• Δόση στεγαστικού δανείου (έως €500 ανά μήνα και για διάστημα 6 μηνών).

 

AXIS Xristos

Ο κ. Χρήστος Αχής, Εκτελεστικός Σύμβουλος Διοίκησης της Ορίζων Ασφαλιστικής, μιλά
για την ασφάλιση κατοικίας εν μέσω κρίσης καθώς και για τα προγράμματα κατοικίας:

«Η Ορίζων Ασφαλιστική σε όλη την πορεία της έθεσε και θέτει ως προτεραιότητα την καλλιέργεια της ασφαλιστικής συνείδησης των Ελλήνων. Η αντίληψη των καταναλωτών για περικοπή των δαπανών που αφορούν στην ασφάλιση της κατοικίας, η οποία δημιουργήθηκε σε πολλά νοικοκυριά αντανακλαστικά τα πρώτα χρόνια της κρίσης, έχει αρχίσει να αντιστρέφεται. Ο καταναλωτής αντιλήφθηκε γρήγορα ότι η ασφάλιση κατοικίας παραμένει ιδιαίτερα σημαντική ακόμη και σε περίοδο οικονομικής κρίσης.
Με επίκεντρο την ικανοποίηση πραγματικών αναγκών της αγοράς και αναλογιζόμενοι τη σημασία της κατοικίας για την ελληνική κοινωνία, προχωρήσαμε σε ουσιαστικές βελτιώσεις στα ασφαλιστικά προγράμματα κατοικίας, καθιστώντας τα μια πραγματική «value for money» επένδυση».

Ασφάλιση Κατοικίας Dream

Το πρόγραμμα ασφάλισης κατοικίας Dream Home είναι σχεδιασμένο για ιδιοκτήτες και ενοικιαστές που επιθυμούν την ολοκληρωμένη προστασία της κύριας και εξοχικής κατοικίας τους.

Το πρόγραμμα προσφέρει προστασία από:
• Πυρκαγιά
• Ζημιές κατά την πυρόσβεση (έως 5% επί του ασφαλιζομένου κεφαλαίου με ανώτατο όριο €2.000 ανά γεγονός και ετησίως)
• Πτώση αεροσκαφών & αντικειμένων από αυτά
• Στάσεις, απεργίες, οχλαγωγίες, πολιτικές ταραχές
• Κακόβουλες ενέργειες
• Τρομοκρατικές ενέργειες
• Θύελλα, καταιγίδα, πλημμύρα, χιόνι, βάρος χιονιού, παγετός, χαλάζι
• Διάρρηξη σωληνώσεων – ηλικίας έως 15 ετών (έως €5.000 για τις σωληνώσεις αποχέτευσης, ανά γεγονός και ετησίως)
• Ζημιές στην οικοδομή συνεπεία κλοπής (έως €2.000 ανά γεγονός και ετησίως)
• Κλοπή/Ληστεία
• Πυρκαγιά από δάσος
• Ζημιές πυρός εκ πτώσεως κεραυνού
• Πτώση δένδρων, κλαδιών, στύλων (έως €1.500 ανά γεγονός και ετησίως)
• Βραχυκύκλωμα με εστία φωτιάς (έως €2.000 ανά γεγονός και ετησίως)
• Έκρηξη από κάθε αιτία
• Ίδιες ζημιές του λέβητα κεντρικής θέρμανσης/θερμοσίφωνα (έως €2.500 ανά γεγονός και ετησίως)
• Πρόσκρουση οχήματος
• Ζημιές από καπνό
• Θραύση καθρεπτών – κρυστάλλων θυρών και/ή παραθύρων και φωτεινών επιγραφών σε Α’ κίνδυνο (έως €2.000 ανά γεγονός και ετησίως)
• Αποκομιδή συντριμμάτων (έως 5% επί του ασφαλιζομένου κεφαλαίου με ανώτατο όριο €5.000 ανά γεγονός και ετησίως)
• Αστική ευθύνη του ασφαλιζομένου για υλικές ζημιές σε γειτονικές και μόνο ιδιοκτησίες τρίτων συνεπεία πυρκαγιάς ή έκρηξης (έως €20.000 ανά γεγονός και ετησίως)
• Έξοδα μεταφοράς/αποθήκευσης/επανεγκατάστασης περιεχομένου (έως €2.000 ανά γεγονός και ετησίως)
• Προστασία υπασφάλισης (έως 10% επί του ασφαλιζομένου κεφαλαίου)
• Επαγγελματικές αμοιβές και έξοδα δημοσίων αρχών (έως €5.000 ανά γεγονός και ετησίως)
• Κάλυψη σε αξία αποκατάστασης καινούργιου για οικοδομές ηλικίας έως 25 έτη
• Διερευνητικές εργασίες (έως €1.000 ανά γεγονός και ετησίως)
• Έξοδα άντλησης υδάτων (έως €1.000 ανά γεγονός και ετησίως)
• Θραύση ειδών υγιεινής (έως €1.000 ανά γεγονός και ετησίως)
• Έξοδα αποτροπής ή περιορισμού της ζημιάς (έως €1.500 ανά γεγονός και ετησίως)
• Έξοδα απώλειας εγγράφων (έως €250 ανά γεγονός και ετησίως)
• Έξοδα ζημιών σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης (έως €250 ανά γεγονός και ετησίως)
• Έξοδα αντικατάστασης κλειδαριάς (έως €200 ανά γεγονός και ετησίως)
• Δόση στεγαστικού δανείου (έως €500 ανά μήνα και για διάστημα 6 μηνών)

Ασφάλιση Κατοικίας Gold

Το πρόγραμμα ασφάλισης κατοικίας Horizon Gold Class σχεδιάστηκε για να προστατεύει το σπίτι από κάθε πιθανό ή απίθανο κίνδυνο, για ιδιοκτήτες και ενοικιαστές, για την κύρια ή την εξοχική κατοικία.

Το πρόγραμμα προσφέρει προστασία από:
• Πυρκαγιά
• Ζημιές κατά την πυρόσβεση (έως 5% επί του ασφαλιζομένου κεφαλαίου με ανώτατο όριο €2.000 ανά γεγονός και ετησίως)
• Πτώση αεροσκαφών & αντικειμένων από αυτά
• Στάσεις, απεργίες, οχλαγωγίες, πολιτικές ταραχές
• Κακόβουλες ενέργειες
• Τρομοκρατικές ενέργειες
• Θύελλα, καταιγίδα, πλημμύρα, χιόνι, βάρος χιονιού, παγετός, χαλάζι
• Διάρρηξη σωληνώσεων – ηλικίας έως 15 ετών (έως €5.000 για τις σωληνώσεις αποχέτευσης, ανά γεγονός και ετησίως)
• Ζημιές στην οικοδομή συνεπεία κλοπής (έως €2.000 ανά γεγονός και ετησίως)
• Κλοπή/Ληστεία
• Πυρκαγιά από δάσος
• Ζημιές πυρός εκ πτώσεως κεραυνού
• Πτώση δένδρων, κλαδιών, στύλων (έως €1.500 ανά γεγονός και ετησίως)
• Βραχυκύκλωμα με εστία φωτιάς (έως €3.000 ανά γεγονός και ετησίως)
• Έκρηξη από κάθε αιτία
• Ίδιες ζημιές του λέβητα κεντρικής θέρμανσης/θερμοσίφωνα (έως €3.000 ανά γεγονός και ετησίως)
• Πρόσκρουση οχήματος
• Ζημιές από καπνό
• Καθίζηση και/ή ύψωση και/ή κατολίσθηση εδάφους συνεπεία καλυπτόμενων κινδύνων
• Αλλοίωση εμπορευμάτων (τροφίμων) έως €300 ανά γεγονός και ετησίως
• Θραύση καθρεπτών – κρυστάλλων θυρών και/ή παραθύρων σε Α’ κίνδυνο (έως €2.000 ανά γεγονός και ετησίως)
• Ζημιές στον ηλιακό θερμοσίφωνα (έως €1.500 ανά γεγονός και ετησίως)
• Αποκομιδή συντριμμάτων (έως 5% επί του ασφαλιζομένου κεφαλαίου με ανώτατο €10.000 ανά γεγονός και ετησίως)
• Αστική ευθύνη του ασφαλιζομένου για υλικές ζημιές σε γειτονικές και μόνο ιδιοκτησίες τρίτων συνεπεία πυρκαγιάς ή έκρηξης (έως €30.000 ανά γεγονός και ετησίως)
• Αστική ευθύνη μισθωτή από πυρκαγιά ή έκρηξη (έως €30.000 ανά γεγονός και ετησίως)
• Έξοδα μεταφοράς/αποθήκευσης/επανεγκατάστασης περιεχομένου (έως €2.500 ανά γεγονός και ετησίως)
• Ενοίκιο προσωρινού χώρου στέγασης (έως €1.500 ανά γεγονός και ετησίως)
• Προστασία υπασφάλισης (έως 10% επί του ασφαλιζομένου κεφαλαίου)
• Επαγγελματικές αμοιβές και έξοδα δημοσίων αρχών (έως €5.000 ανά γεγονός και ετησίως)
• Έξοδα φύλαξης (έως €1.000 ανά γεγονός και ετησίως)
• Κάλυψη σε αξία αποκατάστασης καινούργιου για οικοδομές ηλικίας έως 25 έτη
• Διερευνητικές εργασίες (έως €1.000 ανά γεγονός και ετησίως)
• Έξοδα άντλησης υδάτων (έως €1.500 ανά γεγονός και ετησίως)
• Θραύση ειδών υγιεινής (έως €1.000 ανά γεγονός και ετησίως)
• Έξοδα αποτροπής ή περιορισμού της ζημίας (έως €1.500 ανά γεγονός και ετησίως)
• Οικογενειακή αστική ευθύνη (έως €20.000 ανά γεγονός και ετησίως)
• Έξοδα απώλειας εγγράφων (έως €250 ανά γεγονός και ετησίως)
• Έξοδα ζημιών σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης (έως €250 ανά γεγονός και ετησίως)
• Έξοδα αντικατάστασης κλειδαριάς (έως €200 ανά γεγονός και ετησίως)
• Δόση στεγαστικού δανείου (έως €500 ανά μήνα και για διάστημα 6 μηνών).


Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Ορίζων Ασφαλιστικής στο www.orizonins.gr και ανακαλύψτε ακόμη περισσότερες λύσεις για την ασφάλιση περιουσίας.