Πλήρωναν 8,2 εκατ. ευρώ την ημέρα το 2009 οι Ασφαλιστικές Επιχειρήσεις

180

Είναι παράδοξο το γεγονός ότι, από τα περισσότερα μέσα ενημέρωσης, δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση τον τελευταίο καιρό στα παραγωγικά στοιχεία μόνο, από τα στοιχεία των Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων που ανακοίνωσε πρόσφατα η Εποπτική Αρχή για το κλείσιμο του 2009 (παραγωγή – αποζημιώσεις  – συμβόλαια), ενώ ήταν ελάχιστα τα σχόλια για τα αντίστοιχα στοιχεία των πληρωθεισών αποζημιώσεων.

Χαρακτηρίζεται δε παράδοξο για δύο λόγους:
(α) Οι αποζημιώσεις αποτελούν την άλλη όψη του ιδίου νομίσματος για τις Ασφαλιστικές Επιχειρήσεις, από τη στιγμή που αυτές αναλαμβάνουν, έναντι του ασφαλίστρου, να αποζημιώσουν τον ασφαλισμένο όταν επέλθει ο κίνδυνος για τον οποίο τον έχουν ασφαλίσει, και
(β) Οι αποζημιώσεις αποτελούν την επιβεβαίωση του κοινωνικού ρόλου των Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων, αφού μέσω αυτών επιστρέφουν, με άμεσο τρόπο, ένα μεγάλο μέρος των χρημάτων που εισέπραξαν, πίσω στην κοινωνία, ως έχουν συμβατική υποχρέωση, ανεξαρτήτως των οικονομικών συνθηκών που επικρατούν.
Αξίζει, επομένως, να γίνει μία μικρή αναφορά στην οικονομική αποτίμηση των πληρωθεισών αποζημιώσεων για το 2009, οι οποίες, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε πρόσφατα η Επ.Ε.Ι.Α., ανήλθαν στο ύψος των 2,99 δισ. ευρώ, έναντι 2,78 δισ. ευρώ το 2008, καταγράφοντας ετήσιο ρυθμό αύξησης 7,42%. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι το 2009 πλήρωναν καθημερινά (επί 365 ημερών του έτους) οι Ασφαλιστικές Επιχειρήσεις 8,2 εκατομμύρια ευρώ στους ασφαλισμένους ή τους παθόντες ανελλιπώς.
Λαμβανομένου, δε, υπόψη ότι τα γραμμένα ασφάλιστρα και τα δικαιώματα συμβολαίων του ιδίου έτους ανήλθαν στο ύψος των €5,45 δισ., τότε ο λόγος πληρωθεισών αποζημιώσεων προς ασφάλιστρα υπολογίζεται σε 54,85%, δηλαδή για κάθε €100 ασφάλιστρα, τα €55 επέστρεφαν άμεσα στην κοινωνία ως αποζημιώσεις (χωρίς να έχουν υπολογιστεί σε αυτά οι εκκρεμείς αποζημιώσεις τέλους έτους, που θα πληρωθούν την επόμενη χρονική περίοδο).
Οι πληρωθείσες αποζημιώσεις των ασφαλίσεων ζωής ανήλθαν στο ύψος των €1,66 δισ. (το 55,7% του συνόλου των αποζημιώσεων), αυξημένες κατά 13,2% έναντι των αποζημιώσεων του 2008.

Οι πληρωθείσες αποζημιώσεις των ασφαλίσεων κατά ζημιών ανήλθαν στο ύψος των €1,33 δισ. (το 44,3% του συνόλου των αποζημιώσεων), αυξημένες κατά 0,98% έναντι των αποζημιώσεων του 2008.
Από τα αναλυτικά στοιχεία των κλάδων ασφάλισης επισημαίνουμε τα εξής:
– Οι πληρωθείσες αποζημιώσεις των ασφαλίσεων αυτοκινήτων αθροίζουν στα €997,5 εκατ.  (αποτελούν το 75,3% του συνόλου των αποζημιώσεων των ασφαλίσεων κατά ζημιών) και παρουσιάζονται μειωμένες κατά 4% σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά.
– Οι αποζημιώσεις των ασφαλίσεων περιουσίας αθροίζουν στα €221,3 εκατ. (αποτελούν το 16,7% του συνόλου) και παρουσιάζονται αυξημένες κατά 17,3% σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά.
– Οι αποζημιώσεις του κλάδου Ι. Ασφαλίσεις Ζωής (παραδοσιακά συμβόλαια ασφαλίσεων ζωής, θανάτου, επιβίωσης με συμπληρωματικές καλύψεις υγείας) ανήλθαν στα €1,04 δισ. (αποτελούν το 62,5% των αποζημιώσεων των ασφαλίσεων ζωής) και παρουσιάζονται αυξημένες κατά 6,7% από την προηγούμενη χρονιά.
– Οι αποζημιώσεις του κλάδου ΙΙΙ. Ασφαλίσεων Ζωής συνδεδεμένες με επενδύσεις (συμβόλαια τύπου unit – linked) ανήλθαν στα €346,6 εκατ. (αποτελούν το 20,8% των αποζημιώσεων των ασφαλίσεων ζωής) και παρουσιάζονται αυξημένες κατά 19,7% από την προηγούμενη χρονιά.
Τέλος, υπάρχουν δύο σημεία τα οποία χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής από τις Ασφαλιστικές Εταιρείες:
(i) Οι αποζημιώσεις του κλάδου Αστικής Ευθύνης Οχημάτων παρουσιάζονται μειωμένες κατά 5,7% από την προηγούμενη χρονιά, γεγονός οφειλόμενο στην ανάκληση των αδειών των 5 ασφαλιστικών εταιρειών το Σεπτέμβριο του 2009. Οι εκκρεμείς αποζημιώσεις, όμως, των εταιρειών αυτών έχουν μεταφερθεί στο Επικουρικό Κεφάλαιο και μέσω αυτού θα αποπληρωθούν στο άμεσο μέλλον από τις υπόλοιπες εταιρείες.
(ii)  Ένα μεγάλο ποσοστό των αποζημιώσεων στις ασφαλίσεις ζωής οφείλεται στις εξαγορές συμβολαίων. Αναλόγως του τύπου των συμβολαίων το ποσοστό αυτό κυμαίνεται από 27% για τα παραδοσιακά συμβόλαια έως 68% για τα συμβόλαια τύπου unit – linked. Θα χρειαστεί μεγάλη προσπάθεια για να ανακοπεί ο ρυθμός αυτός των εξαγορών στο μέλλον (βλ. σχετικό θέμα στο προηγούμενο τεύχος της «Α.Α»).

Προηγούμενο άρθροΦαύλος κύκλος ψηλού χρέους και ψηλών επιτοκίων
Επόμενο άρθροΝάντια Σταυρογιάννη Δ/ντρια Πωλήσεων D.A.S. Hellas: «Ο πήχης των στόχων μας είναι ψηλά»