Ποιος αποφασίζει για τα δεδομένα των οχημάτων και την πρόσβαση σε αυτά;

198

Η Insurance Europe υποστηρίζει ότι πρέπει να δημιουργηθούν οι κατάλληλες συνθήκες που θα επιτρέπουν στους οδηγούς να μοιράζονται τα δεδομένα του οχήματός τους με οποιονδήποτε πάροχο υπηρεσιών επιλέξουν, χωρίς περιττούς περιορισμούς.

Η ανάγκη να εξασφαλιστεί μια ενιαία, ασφαλής και ανοικτής πρόσβασης πλατφόρμα για τις μελλοντικές εφαρμογές ή τις υπηρεσίες εντός του οχήματος έχει ήδη αναγνωριστεί από τον κανονισμό eCall της ΕΕ, που εγκρίθηκε το 2015. Το θέμα των συνδεδεμένων και ιδιαίτερα αυτοματοποιημένων οχημάτων επίσης συζητείται σήμερα, τόσο από την πλατφόρμα “Connected Vehicles” της ΕΕ όσο και από την ομάδα εργασίας του Gear 2030.

Οι οδηγοί που συναινούν να μοιραστούν τα δεδομένα του οχήματός τους με τους ασφαλιστές θα είναι σε θέση να απολαύσουν μια σειρά από οφέλη: από την πιο γρήγορη επεξεργασία των αξιώσεων μέχρι πιο εξελιγμένα ασφαλιστικά προϊόντα που βασίζονται στη χρήση, καθώς και tailor-made ασφαλιστήρια. Θα επιτρέψει, επίσης, στους ασφαλιστές να προσφέρουν ένα ευρύ φάσμα νέων υπηρεσιών πέρα από το σημερινό πεδίο δράσης τους, όπως καθοδήγηση του οδηγού, κοινοποίηση συμβάντος ή/και κλοπής, ανάκτηση οχήματος που έχει κλαπεί, πληροφορίες για την κυκλοφορία καθώς και location-based services (π.χ. να κατευθύνουν τον οδηγό στο πλησιέστερο ξενοδοχείο ή γκαράζ).

Ο κ. NicolasJeanmart, επικεφαλής του τμήματος Προσωπικών και Γενικών Ασφαλίσεων & Μακροοικονομικών της Insurance Europe, δήλωσε σχετικά: «Για να διασφαλιστεί ότι οι οδηγοί θα έχουν το μέγιστο όφελος από την επεξεργασία των δεδομένων του οχήματός τους, πρέπει να υπάρχει ένα σαφές πλαίσιο που θα εξασφαλίζει την ασφαλή, δίκαιη και ισότιμη πρόσβαση σε αυτά τα δεδομένα για όλους τους παρόχους υπηρεσιών. Συγκεκριμένα, αυτό απαιτεί οι πολιτικές της ΕΕ να διασφαλίζουν ότι οι οδηγοί θα αποφασίζουν ποιος θα έχει πρόσβαση στα δεδομένα του οχήματός τους και για ποιους σκοπούς».

Εκτός από τα συνδεδεμένα οχήματα, η πρόσβαση σε δεδομένα του οχήματος θα είναι, επίσης, απαραίτητη στο μέλλον για εξαιρετικά αυτοματοποιημένα οχήματα –αυτοκίνητα χωρίς οδηγούς–, προκειμένου οι ασφαλιστές να κατανοήσουν τον κίνδυνο που αναλαμβάνουν, να προσαρμόσουν κατάλληλα τα ασφαλιστήριά τους και να διασφαλιστεί ότι μπορούν να συνεχίσουν να προσφέρουν ουσιαστική προστασία παράλληλα με την εισαγωγή αυτής της νέας τεχνολογίας.

«Η αύξηση της αυτοματοποίησης των οχημάτων παρέχει μια εξαιρετική ευκαιρία για την αύξηση της οδικής ασφάλειας. Ανεξάρτητα από το μελλοντικό επίπεδο της αυτοματοποίησης των αυτοκινήτων, η ασφάλιση θα συνεχίσει να διαδραματίζει πρωταγωνιστικό ρόλο στην παροχή ουσιαστικής προστασίας στα θύματα των ατυχημάτων που σχετίζονται με αυτοματοποιημένα οχήματα», επεσήμανε εν κατακλείδι ο κ. Jeanmart.

 

Προηγούμενο άρθροΤι “μαγειρεύει” ο ΣΕΜΑ στα Παιδικά χωριά SOS
Επόμενο άρθροΣε τι συνίσταται η ΑΥΤΑΠΑΤΗ των κυβερνώντων ως προς την ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ: