Πόσοι από τους 67.500 γιατρούς της Ελλάδας είναι ασφαλισμένοι;

Σύμφωνα με τη σχετική μελέτη της ΕΑΕΕ, κατά το 2013 τα ασφαλιστήρια συμβόλαια Επαγγελματικής Αστικής Ευθύνης Ιατρών:

 • αντιπροσώπευαν το 54,4% του πλήθους των συμβολαίων επαγγελματικής ευθύνης
 • παρήγαγαν το 39,3% των ασφαλίστρων
 • αποτέλεσαν το 54,2% των περιπτώσεων αποζημίωσης
 • απορρόφησαν το 55,9% των ποσών αποζημίωσης.

Προκειμένου η συγκεκριμένη ασφαλιστική κάλυψη να “φωτιστεί” ακόμα περισσότερο, παραθέτουμε στη συνέχεια εξαιρετικά ενδιαφέροντα στοιχεία, που παρουσιάστηκαν σε σχετική ενημερωτική εκδήλωση που είχε διοργανώσει η Επιτροπή Αστικής Ευθύνης & Επαγγελματικών Ευθυνών της ΕΑΕΕ (στις 29 Μαΐου 2014). Συγκεκριμένα, η κα Ισμήνη Βαρσάνη, Μέλος της Επιτροπής Αστικής Ευθύνης ΕΑΕΕ, και ο κ. Δημήτρης Βούτσινος, Δικηγόρος, αναφέρθηκαν στις καλύψεις του ασφαλιστηρίου Αστικής Ευθύνης Ιατρών, παρουσίασαν συγκριτικά στοιχεία για την Ελλάδα και άλλες χώρες της Ε.Ε. καθώς και στατιστικά στοιχεία της ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς, παραθέτοντας και πραγματικά παραδείγματα ζημιών, που καταδεικνύουν την αναγκαιότητα της κάλυψης για τους ασκούντες το ιατρικό επάγγελμα.

Ο ιατρικός πληθυσμός στη χώρα μας και στις χώρες του ΟΟΣΑ
Στον χώρο της Υγείας στην Ελλάδα εργάζονται 210.000 άτομα που έχουν έμμεση σχέση με την υγεία και περίπου 67.500 ιατροί, ενώ περίπου 88.000 επιχειρήσεις παρέχουν υπηρεσίες υγείας.

Σύμφωνα με έρευνα του Πανεπιστημίου Πειραιώς (2010), οι ιατροί ανά ειδικότητα στη χώρα μας έχουν ως εξής:

 • Καρδιολόγοι: 2.732
 • Μαιευτήρες – γυναικολόγοι: 2.706
 • Νευροχειρουργοί-Πλαστικής Χειρουργικής: 628
 • Ορθοπεδικοί: 2.013
 • Χειρουργοί: 2.152
 • Χειρουργοί θώρακα: 322
 • Χειρουργοί παίδων: 172
 • Λοιπές ειδικότητες: 15.569
 • Οδοντίατροι: 14.690
 • Χωρίς ειδικότητα: 26.490.

Η Ελλάδα, σύμφωνα με τα στοιχεία που επικαλέστηκαν και παρουσίασαν οι δύο ομιλητές, έχει αναλογικά τους περισσότερους ιατρούς μεταξύ των χωρών του Ο.Ο.Σ.Α.

Συγκεκριμένα, η αναλογία ιατρών ανά 1.000 κατοίκους στις χώρες του Ο.Ο.Σ.Α. έχει ως εξής:

 • στην Ελλάδα: 5,4
 • στο Βέλγιο: 4,0
 • στην Ελβετία, τη Νορβηγία και την Ολλανδία: 3,9
 • στην Αυστρία: 3,8
 • στην Ισπανία, την Ιταλία και την Ισλανδία: 3,7
 • στην Τσεχία και τη Σουηδία: 3,6
 • στη Γερμανία και την Πορτογαλία: 3,5
 • στη Γαλλία: 3,4 l στη Δανία: 3,2
 • στη Σλοβακία: 3,1
 • Μ.Ο. ΟΟΣΑ: 3,1
 • στη Φιλανδία και την Ιρλανδία: 3,0
 • στο Λουξεμβούργο: 2,9
 • στην Ουγγαρία και στην Αυστραλία: 2,8
 • στο Ην. Βασίλειο: 2,5
 • στην ΗΠΑ: 2,4
 • στη Νέα Ζηλανδία: 2,3
 • στον Καναδά και την Πολωνία: 2,2
 • στην Ιαπωνία: 2,1
 • στο Μεξικό 2,0
 • στη Ν. Κορέα: 1,7 και, τέλος,
 • στην Τουρκία: 1,5.

Οι καλύψεις του συμβολαίου Medical Malpractice

 • Βάση κάλυψης claims made, με εκτεταμένη περίοδο αναγγελίας ζημίας (E.R.P.) από 12 έως 60 μήνες.
 • Αναδρομική ισχύς δίνεται στις περιπτώσεις ετήσιων και συνεχόμενων ανανεώσεων στον ίδιο Ασφαλιστή, ενώ κατά κανόνα δεν δίνεται σε περίπτωση αλλαγής του Ασφαλιστή (ασφαλιστικής εταιρείας).  

Καλύψεις Ασφαλιστηρίου
Η Επαγγελματική Αστική Ευθύνη Ιατρών απευθύνεται σε κάθε ιατρό και παρέχει ολοκληρωμένη κάλυψη, σε περίπτωση λανθασμένης ιατρικής πράξης, η οποία θα προκαλέσει: Απώλεια Ζωής ή Σωματική  Βλάβη από πράξεις ή παραλείψεις που οφείλονται σε αμέλεια και σχετίζονται αποκλειστικά και μόνο με την άσκηση του ιατρικού επαγγέλματος.

Στις Παροχές του Ασφαλιστηρίου περιλαμβάνονται:

 • Ψυχική οδύνη για πρόκληση θανάτου.
 • Ηθική Βλάβη για πρόκληση σωματικής βλάβης.
 • Δαπάνες αποκατάστασης της υγείας του παθόντος.
 • Δικηγορικές αμοιβές και δικαστικά έξοδα (για την απόκρουση ή το διακανονισμό οποιασδήποτε σχετικής απαίτησης) στα Αστικά Δικαστήρια.

Στη χώρα μας δεν είναι υποχρεωτική η ασφάλιση της επαγγελματικής αστικής ευθύνης των ιατρών (βλ. πίνακα 1 σχετικά με το τι ισχύει στη χώρα μας και σε 4 ακόμα ευρωπαϊκές χώρες).

Αναφορικά με την Ευθύνη Ιατρών/Νοσοκομείων ΕΣΥ, επισημάνθηκαν από τους ομιλητές τα εξής σημαντικά:

 • Δεν έχουν προσωπική Αστική Ευθύνη οι ιατροί του ΕΣΥ.
 • Αστική Ευθύνη για τις πράξεις ή παραλείψεις των ιατρών του ΕΣΥ έχουν μόνο τα νοσοκομεία.
 • Σε περίπτωση καταβολής αποζημίωσης από το νοσοκομείο, το τελευταίο έχει δικαίωμα αναγωγής κατά του ιατρού μόνο στην περίπτωση δόλου ή βαριάς αμέλειας.

Στατιστικά στοιχεία  της ελληνικής αγοράς
Από τα στατιστικά στοιχεία που παρέθεσαν οι δύο ομιλητές (βλ. γραφήματα 1, 2 και 3), παρατηρούμε ότι το 2013 υφίσταντο 15.668 συμβόλαια επαγγελματικής ευθύνης ιατρών, σημαντικά αυξημένα σε σχέση με τα 12.551 του 2012, με την παραγωγή ασφαλίστρων να είναι επίσης ανοδική. Αξιοσημείωτη είναι επίσης η “εκτίναξη” που παρατηρείται στο πλήθος των ζημιών την τελευταία τριετία: 901 το 2011, 1.176 το 2012, 1.370 το 2013.

Αποζημιώσεις ανά είδος ζημίας και ανά ιατρική ειδικότητα
Εξαιρετικό ασφαλιστικό ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα στοιχεία που αφορούν τις αποζημιώσεις ανά είδος ζημίας (βλ. πίνακα 2) και τις μέσες επιδικασθείσες αποζημιώσεις ανά ειδικότητα (βλ. πίνακα 3), στα οποία αναφέρθηκαν η κα Ι. Βαρσάνη και ο κ. Δ. Βούτσινος. Παρατηρούμε ότι οι περιπτώσεις θανάτου και μόνιμης αναπηρίας, όπως είναι αναμενόμενο, εγείρουν τις περισσότερες περιπτώσεις αποζημίωσης (36,93% και 35,89%, αντίστοιχα). Όσον αφορά τις επιδικασθείσες αποζημιώσεις, τα μεγαλύτερα ποσά αντιστοιχούν στις ειδικότητες της μαιευτικής-γυναικολογίας και της νευρο- χειρουργικής.
Τέλος, τα παραδείγματα ζημιών/επιδικασθέντων ή διακανονισθέντων ποσών (βλ. πίνακα 4) που παρουσιάστηκαν, φανερώνουν τα σημαντικά ποσά που επιδικάζονται και το οικονομικό ρίσκο που αναλαμβάνουν προσωπικά οι γιατροί όταν δεν είναι ασφαλισμένοι για την επαγγελματική τους ευθύνη.

{gallery}pinakes-grafimata/Medical-liability{/gallery}