478 εκατ. ζημιές στο γ’ τρίμηνο για τον όμιλο ING

270

Σε δύσκολη θέση μοιάζει να βρίσκεται ο ολλανδικός ασφαλιστικός όμιλος ING. Εμφανώς επηρεασμένος από τις τρέχουσες δυσμενείς εξελίξεις στο χρηματοπιστωτικό κλάδο, ανακοίνωσε πρόσφατα καθαρές ζημίες της τάξης των 478 εκατ. ευρώ για το τρίτο τρίμηνο του 2008 –για πρώτη φορά στην ιστορία του. Συγκεκριμένα, στις 12 Νοεμβρίου, ο Όμιλος ING εξέδωσε ανακοίνωση, σύμφωνα με την οποία καταγράφει:


–  Διαγραφές προ φόρων σε ίδια κεφάλαια, προβληματικά πάγια και άλλα χρεόγραφα ύψους € 1.505 εκατ.

– Υποτιμήσεις σε ακίνητα και ιδιωτικές συμμετοχές στην κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης ύψους € 333 εκατ. 

–  Αρνητικό αντίκτυπο άλλων στοιχείων σχετιζόμενων με την αγορά ύψους a265 εκατ. που εμφανίζεται στην κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης.

– Καθαρές ζημιές € 478 εκατ.

–  Καθαρές ζημιές ανά μετοχή € 0,22, σε σύγκριση με καθαρά κέρδη ανά μετοχή € 1,08 το τρίτο τρίμηνο του 2007.

– Καθαρά κέρδη € 2.982 εκατ. από την αρχή του έτους, έναντι € 6.759 εκατ. για το πρώτο 9μηνο του 2007.

–  Ισχυρή εμπορική απόδοση σε αντίξοο λειτουργικό περιβάλλον. 

–  Αύξηση σε νέους λογαριασμούς πελατών κατά € 38 δις, σε € 1.528 δις, εξαιρουμένου του αντίκτυπου της μεταβολής στις ισοτιμίες.

– Αύξηση σε καταθέσεις όψεως ύψους € 6,7 δις  και αύξηση συνολικών τραπεζικών καταθέσεων κατά € 12,9 δις, εξαιρουμένου του συναλλαγματικού αντίκτυπου.

– Πτώση στις νέες πωλήσεις ασφαλειών κατά 8,5% σε σταθερή συναλλαγματική βάση.

Παράλληλα, μέσα στο Νοέμβριο, ο Όμιλος ING ανακοίνωσε την οικειοθελή του αποχώρηση από τα Χρηματιστήρια της Φρανκφούρτης, του Παρισιού και της Ελβετίας. Η κίνηση αυτή είναι, σύμφωνα με τον ολλανδικό όμιλο, αποτέλεσμα συνδυασμού τριών παραγόντων. Πρώτον, ο όγκος μετοχών του που διακινούνταν στα χρηματιστήρια αυτά ήταν αρκετά χαμηλός και με μειωτικές τάσεις τα τελευταία χρόνια. Δεύτερον, οι νέοι ρυθμιστικοί κανόνες και οι τεχνολογικές εξελίξεις επιτρέπουν πλέον στους επενδυτές να συναλλάσσονται και σε χρηματιστήρια εκτός τόπου κατοικίας τους, επομένως δεν υπάρχει πλέον λόγος η μετοχή του ING να συναλλάσσεται σε διάφορα χρηματιστήρια. Τέλος, με την αποχώρηση ο Όμιλος απαλλάσσεται από τα κόστη λειτουργίας που συνεπάγονταν οι συγκεκριμένες δραστηριότητες. 
Σε πρόσφατες δημοσιεύσεις του Ομίλου, επιχειρείται να καθησυχαστούν οι πελάτες, συνεργάτες και μέτοχοι, μέσα από αναλυτικές τεκμηριώσεις των όρων που προβλέπει η πρόσφατη κυβερνητική βοήθεια με τη μορφή δανείου a10δις, αλλά και προσωπικές διαβεβαιώσεις του CEO, κ. Michel Tilmant, στην έκδοση του ING που απευθύνεται στους μετόχους. 
Στην έκδοση, μεταξύ άλλων, διευκρινίζει πως όλες οι ενέργειες γίνονται ώστε να εξασφαλιστεί η σταθερότητα του Ομίλου και πως η επιλογή του συγκεκριμένου τρόπου ενίσχυσης επιλέχθηκε διότι, ναι μεν θα επιφέρει μετριασμό στα κέρδη των σημερινών μετόχων, καθώς το τοκομερίδιο που θα εισπραχθεί από την κυβέρνηση θα αφαιρεθεί από κέρδη που διανέμονται σε αυτούς, ωστόσο δεν προϋποθέτει υποχωρήσεις στο ιδιοκτησιακό καθεστώς του Ομίλου.
Όπως αναφέρει ο κ. Τilmant, μέχρι και το Σεπτέμβρη ο Όμιλος εμφάνιζε αρκετά ικανοποιητικά αποτελέσματα και μάλιστα αρκετοί ανταγωνιστές εκφράστηκαν θετικά για τη μειωμένη έκθεση του Ομίλου σε τοξικά κεφάλαια. 
Οι εξελίξεις όμως από τότε υπήρξαν ραγδαίες και τα πρώτα αρνητικά αποτελέσματα για τον Όμιλο ING άρχισαν να φαίνονται, καθώς όσες προφυλάξεις και εάν έχουν ληφθεί, η ίδια η φύση της δραστηριότητας των επενδύσεων δεν επιτρέπει την απόλυτη απομόνωση του επενδυτή από την αγορά. Όπως χαρακτηριστικά δηλώνει ο ίδιος, αν δεν δανείσεις χρήματα σε κανέναν, ουσιαστικά δεν κάνεις δουλειά. Σε σύντομο χρονικό διάστημα, η πτώση της αξίας των ενυπόθηκων δανείων επηρέασε και την αξία υγιών κεφαλαίων και επενδύσεων. Οι πρώτοι άμεσα θιγόμενοι χρηματοοικονομικοί όμιλοι, προσπαθώντας να εξασφαλίσουν γρήγορα ρευστότητα, προχώρησαν σε ανεξέλεγκτες πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων, ρίχνοντας τις τιμές σε όλη την αγορά, σε εταιρικά ομόλογα, μετοχές κ.ά. υγιή προϊόντα. Όλο αυτό το κλίμα προκάλεσε αυξημένη ανησυχία στις αγορές και τα αποθεματικά, τα οποία μέχρι πρότινος θεωρούνταν υπερεπαρκή για τη φερεγγυότητα μιας εταιρίας, πλέον αντιμετωπίζονταν με σκεπτικισμό. Η ING, θεωρώντας την κατάσταση αυτή προσωρινή, χρησιμοποίησε την κρατική βοήθεια των €10 δις, ώστε να εξαλείψει άπαξ και οριστικά οποιαδήποτε ανασφάλεια θα μπορούσε να προκληθεί στους πελάτες της. 
Οι μεγάλες διακυμάνσεις στην τιμή της μετοχής του ING αντικατοπτρίζουν την αβεβαιότητα που έχει καταλάβει το επενδυτικό κοινό, η οποία προέρχεται από τις συνεχείς ανακοινώσεις του συνόλου σχεδόν της αγοράς για μειωμένα κέρδη το 2008 και φειδωλές προβλέψεις για το 2009. Παρ’ όλα αυτά, στόχος του Ομίλου ING παραμένει σταθερά η προσήλωση στη στρατηγική λιανικών πωλήσεων, την επένδυση δηλαδή των αποταμιευτικών κεφαλαίων των πελατών του στην οικονομική αγορά. Στο επόμενο χρονικό διάστημα, ο Όμιλος θα επικεντρωθεί στα ουσιώδη και βασικά, δηλαδή τη διαχείριση των κεφαλαίων, των εξόδων και των κερδών.
 

Προηγούμενο άρθροΠαραγωγή Ασφαλίστρων 9μήνου. Πώς την σχολιάζουν οι κ.κ. Δημητρίου, Κοκκάλας, Ξουράφης
Επόμενο άρθροΔυσοίωνα Οικονομικά Αποτελέσματα για τις Ασφαλιστικές Εταιρείες