Ανακοίνωση ΣΥΑΕ για τις αποζημιώσεις στους πρώην εργαζομένους της International Life

Με αφορμή την καταβολή του υπολοίπου των αποζημιώσεων στους πρώην εργαζομένους της υπό εκκαθάριση ασφαλιστικής εταιρείας International Life ΑΕΓΑ, ο ΣΥΑΕ εξέδωσε, στις 4 Μαΐου, την παρακάτω ανακοίνωση:

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Την Πέμπτη 3 Μαΐου 2018 ο Εκκαθαριστής της υπό εκκαθάριση ασφαλιστικής εταιρείας International Life ΑΕΓΑ κατέβαλε το υπόλοιπο των αποζημιώσεων στους συναδέλφους μας που εργάζονταν στην προαναφερόμενη ασφαλιστική εξαιρουμένων όσων έχουν κινηθεί νομικά.

Το θέμα, όμως, με τις αποζημιώσεις της International Life δεν έχει φτάσει στο τέλος του. Εκκρεμούν οι αποζημιώσεις των συναδέλφων μας στην International Life ΑΕΑΖ όπου τους έχει καταβληθεί μονάχα το 25% περίπου των αποζημιώσεων που δικαιούνται λόγω έλλειψης των απαιτούμενων οικονομικών αποθεμάτων.

Στους ανωτέρω συναδέλφους και για την ίδια αιτία έρχονται να προστεθούν και οι συνάδελφοί μας πρώην εργαζόμενοι στην Astra Ασφαλιστική ΑΕΓΑ (ανάκληση αδείας 04/01/2006) και την ΕΓΝΑΤΙΑ ΑΑΕ (ανάκληση αδείας 05/02/2007) στους οποίους οφείλονται, περίπου το 20% και το 30% των αποζημιώσεων τους, αντιστοίχως,  προκειμένου να εξοφληθούν. Επίσης, εκκρεμούν και οι αποζημιώσεις των συναδέλφων μας στην VDV Leben International ΑΕΑΖ  (ανάκληση αδείας 05/01/2011) στους οποίους δεν ίσχυε την χρονική περίοδο που έκλεισαν το προνόμιο.

Ο ΣΥΑΕ μαζί με την ΟΑΣΕ έχουν προβεί σε όλες τις ενδεδειγμένες ενέργειες και προς την Τράπεζα της Ελλάδος και προς τους Εκκαθαριστές και προς το Επικουρικό Κεφάλαιο προκειμένου να εξευρεθεί λύση  και άμεσα να καταβληθούν τα οφειλόμενα στους δικαιούχους συναδέλφους μας.  

Συναδελφικά,

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

O Πρόεδρος                    Ο Γεν. Γραμματέας

 Σπύρος Κολαΐτης               Τέλης  Χρηστίδης