Αποζημιώσεις: αδιάψευστος μάρτυρας της κοινωνικής προσφοράς της ιδιωτικής ασφάλισης

1,7 δισεκατομμύρια ευρώ καταβλήθηκαν ως αποζημιώσεις των ασφαλίσεων Ζωής και Υγείας το 2016, όπως προκύπτει από την έρευνα που διενήργησε η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος  μεταξύ των ασφαλιστικών επιχειρήσεων – μελών της (δείτε εδώ). Τα €1,3 δισ. αντιστοιχούν σε ατομικές ασφαλίσεις και τα €388,2 εκατ. σε ομαδικές.

Το ποσό αυτό αποτελεί αδιάψευστο μάρτυρα της κοινωνικής προσφοράς της ιδιωτικής ασφάλισης, καθότι αποδόθηκε σε όλους εκείνους που επέλεξαν να ασφαλιστούν ιδιωτικά, προκειμένου είτε να έχουν αξιοπρεπή περίθαλψη στην ασθένειά τους, είτε να εξασφαλίσουν ένα επιπλέον σταθερό εισόδημα την περίοδο της συνταξιοδότησής τους, είτε να διασφαλίσουν την οικογένειά τους μετά από μια δική τους ανικανότητα προς εργασία ή απώλεια ζωής, κ.ο.κ. Αποδόθηκε, επίσης, σε εκείνους τους εργαζόμενους που οι εργοδότες τους επέλεξαν να τους προσφέρουν πρόσθετες παροχές, μέσω προγραμμάτων ομαδικής ασφάλισης.

Στις Ατομικές Ασφαλίσεις, το συνολικό ποσό του €1,3 δισ. επιμερίζεται ως εξής ανά τύπο ασφάλισης και αιτία καταβολής:

  • €293,2 εκατ. αφορούσαν αποζημιώσεις προγραμμάτων επιβίωσης, θανάτου, μικτές κ.λπ., εκ των οποίων τα €101,3 εκατ. ήταν πληρωμές λόγω λήξης, τα €177 εκατ. ήταν πληρωμές λόγω εξαγοράς και τα €15 εκατ. ήταν πληρωμές λόγω επέλευσης ασφαλιστικού κινδύνου.
  • €179,3 εκατ. αφορούσαν αποζημιώσεις προγραμμάτων προσόδων (εφάπαξ), εκ των οποίων τα €35,9 εκατ. ήταν πληρωμές λόγω λήξης, τα €140,7 εκατ. ήταν πληρωμές λόγω εξαγοράς και τα €2,7 εκατ. ήταν πληρωμές λόγω επέλευσης ασφαλιστικού κινδύνου.
  • €354,3 εκατ. αφορούσαν αποζημιώσεις προγραμμάτων υγείας (νοσοκομειακά προγράμματα και λοιπές καλύψεις), που καταβλήθηκαν στο σύνολό τους λόγω επέλευσης του ασφαλιστικού κινδύνου.
  • €469,4 εκατ. αφορούσαν ασφαλίσεις Ζωής συνδεδεμένες με επενδύσεις, εκ των οποίων τα €127,4 εκατ. ήταν πληρωμές λόγω λήξης, τα €337,9 εκατ. ήταν πληρωμές λόγω εξαγοράς και τα €4,1 εκατ. ήταν πληρωμές λόγω επέλευσης ασφαλιστικού κινδύνου.
  • €4,5 εκατ., τέλος, καταβλήθηκαν το 2016 για συντάξεις (ατομικές ασφαλίσεις), με το πλήθος αυτών να ανέρχεται σε 5.550.

Αντίστοιχα, στις Ομαδικές Ασφαλίσεις, το συνολικό ποσό των €388,2 εκατ. επιμερίζεται ως εξής ανά τύπο ασφάλισης και αιτία καταβολής:

  • €74,3 εκατ. αφορούσαν αποζημιώσεις ασφαλίσεων δανειοληπτών (Credit Life), εκ των οποίων τα €22,9 εκατ. ήταν πληρωμές λόγω λήξης, τα €16,8 εκατ. ήταν πληρωμές λόγω εξαγοράς και τα €34,6 εκατ. ήταν πληρωμές λόγω επέλευσης ασφαλιστικού κινδύνου.
  • €165,9 εκατ. αφορούσαν αποζημιώσεις ομαδικών ασφαλίσεων εργαζομένων (Group Life) και καταβλήθηκαν στο σύνολό τους λόγω επέλευσης ασφαλιστικού κινδύνου. Από το συνολικό αυτό ποσό, τα €28,8 εκατ. αφορούσαν ασφάλιση Ζωής, τα €121 εκατ. αφορούσαν συμπληρωματικές ασφαλίσεις (Group Medical) και τα €16 εκατ. επίσης συμπληρωματικές ασφαλίσεις (Group Accident & Health).
  • €130 ήταν οι αποζημιώσεις ομαδικών συνταξιοδοτικών προγραμμάτων, εκ των οποίων τα €99,9 εκατ. ήταν πληρωμές λόγω λήξης, τα €28,2 ήταν πληρωμές λόγω εξαγοράς και €1,9 εκατ. ήταν πληρωμές λόγω επέλευσης ασφαλιστικού κινδύνου.
  • €17,9 εκατ., τέλος, καταβλήθηκαν για συντάξεις (ομαδικές ασφαλίσεις), με το πλήθος τους να ανέρχεται σε 2.384.

Τα παραπάνω ποσά των καταβληθεισών αποζημιώσεων είναι η έμπρακτη απόδειξη της ανταπόκρισης των ασφαλιστικών επιχειρήσεων στις ανάγκες των ασφαλισμένων, που έχουν συνειδητοποιήσει ότι οι παροχές του Συστήματος Δημόσιας Υγείας και Σύνταξης δεν επαρκούν και που είχαν την πρόνοια να αναζητήσουν τις λύσεις που προσφέρει η ιδιωτική ασφάλιση και να συνάψουν, άλλοι από το περίσσευμα και άλλοι από το υστέρημά τους, ασφαλιστήρια συμβόλαια.