Πρόταση Ασφάλισης: Νοσοκομειακή και εξωνοσοκομειακή περίθαλψη

Τι προτείνουν οι κ.κ. Ανδρέας Στενάκης και Παναγιώτης Καλογρίτσας σε έναν άνδρα 35 ετών, που επιθυμεί να συνάψει ασφαλιστήριο συμβόλαιο υγείας που θα περιλαμβάνει και διαγνωστικές εξετάσεις.

Η ιδιωτική ασφάλιση υγείας είναι κάτι που μας απασχολεί πολύ στην Ελλάδα της κρίσης. Ωστόσο, δεν την επιλέγουμε, τουλάχιστον όχι στα ποσοστά που την επιλέγουν οι Ευρωπαίοι συμπολίτες μας. Ένα άλλο αξιοπερίεργο είναι ότι πολλοί από εμάς προτιμούμε να πληρώσουμε από την τσέπη μας τις υψηλές –είναι η αλήθεια– δαπάνες πρωτοβάθμιας ή νοσοκομειακής περίθαλψης σε ιδιωτικά θεραπευτήρια, παρά να μεριμνήσουμε για ένα ιδιωτικό ασφαλιστήριο Υγείας. Και οι επιλογές που υπάρχουν σήμερα στην αγορά είναι πραγματικά πολλές και καλές.
Οι κ.κ. Ανδρέας Στενάκης και Παναγιώτης Καλογρίτσας μας βοηθούν  να δούμε δύο από τις επιλογές που μπορεί να έχει ένας άνδρας 35 ετών, που επιθυμεί να συνάψει ασφαλιστήριο συμβόλαιο υγείας που θα περιλαμβάνει και διαγνωστικές εξετάσεις.

 

Κάλυψη νοσοκομειακής περίθαλψης FULL από την Εθνική Ασφαλιστική

✻ Ανώτατο όριο ευθύνης κατ’ έτος: €1.500.000
✻ Διαγνωστικές εξωνοσοκομειακές εξετάσεις κατ’ έτος έως €2.000
✻ Ετήσιο check up
✻ Συνολικό κόστος προγράμματος: €1.030,83

Ανδρέας Στενάκης, Ασφαλιστικός Σύμβουλος

Stenakis Andreas«Το πολυτιμότερο αγαθό». Είναι η πρώτη εικόνα που μας έρχεται στο μυαλό όταν κάποιος πρέπει να μιλήσει για την υγεία του. Κάθε νέος άνθρωπος ξεκινάει να δημιουργεί στην παραγωγική ηλικία των 35 ετών κι έχει τη θέληση να πετύχει όλους τους στόχους του. Στην πορεία της ζωής, όμως, έρχονται κάποιες δυσκολίες! Τόσο η έντονη καθημερινότητα όσο και οι νέες συνθήκες ζωής θέτουν σε κίνδυνο την υγεία μας. Αν χρειαστεί να νοσηλευτούμε, το άγχος για την υγεία μας, οι συνθήκες νοσηλείας, η επιλογή νοσοκομείου και γιατρού, αλλά και το υψηλό κόστος συνθέτουν ένα εκρηκτικό μείγμα, που πολλές φορές οδηγεί σε αδιέξοδο.
Σίγουρα δεν είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε αν αύριο μπορεί να νοσήσουμε από μια σοβαρή ασθένεια ή αν μας συμβεί ένα ατύχημα, όμως με το να έχουμε προσφέρει στον εαυτό μας το κατάλληλο πρόγραμμα νοσοκομειακής και εξωνοσοκομειακής περίθαλψης, προσαρμοσμένο στις δικές μας ανάγκες, θα είμαστε σε θέση να διαχειριστούμε με ΗΡΕΜΙΑ, ΣΙΓΟΥΡΙΑ και ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ κάθε δυσκολία.
Το πλήρες πρόγραμμα νοσοκομειακής και εξωνοσοκομειακής περίθαλψης FULL της Εθνικής Ασφαλιστικής δίνει τις καλύτερες λύσεις σε οποιοδήποτε πρόβλημα κληθούμε να αντιμετωπίσουμε, τόσο για τα μικρά καθημερινά όσο και για τα σοβαρά προβλήματα υγείας.

Παροχές (συνοπτική περιγραφή)
 • Νοσηλεία σε οποιοδήποτε ιδιωτικό/δημόσιο νοσοκομείο στην Ελλάδα
 • Νοσηλεία σε οποιοδήποτε νοσοκομείο στο εξωτερικό
 • Αποκλειστική νοσοκόμα
 • Έξοδα συνοδού
 • Χημειοθεραπείες και Ακτινοθεραπείες
 • Διαγνωστικές ιατρικές πράξεις σε συμβεβλημένα νοσοκομεία
 • Έξοδα προ και μετά νοσηλείας
 • Έξοδα επείγουσας μεταφοράς
 • Επίδομα νοσηλείας ή χειρουργικό επίδομα
 • Bonus χρήσης φορέα ασφαλισμένου.
Νοσοκομειακές παροχές

Ανώτατο όριο ευθύνης κατ’ έτος: €1.500.000
Θέση νοσηλείας: Β
Νοσηλεία σε μη συμβεβλημένο Νοσοκομείο σε ανώτερη θέση, συμμετοχή στα έξοδα για κάθε ανώτερη θέση σε ποσοστό 15%.
Ημερήσιο όριο για δωμάτιο και τροφή για νοσηλεία στο εξωτερικό έως €1.300.
Ποσό απαλλαγής κατά νοσηλεία
Για νοσηλεία με διανυκτέρευση: €500
Για νοσηλεία χωρίς διανυκτέρευση: €250
Εάν γίνει χρήση ασφαλιστικού φορέα του ασφαλισμένου σε συμβεβλημένο νοσοκομείο, ΔΕΝ υπάρχει απαλλαγή.
Επίδομα νοσηλείας ή χειρουργικό επίδομα
Επίδομα νοσηλείας €150/ημέρα
ή χειρουργικό επίδομα επί του πίνακα αμοιβών χειρουργών σε ποσοστό 50% (παροχή η οποία δίνεται όταν δεν ζητούνται άλλα έξοδα νοσηλείας).
Διαγνωστικές – ιατρικές πράξεις σε συμβεβλημένο Νοσοκομείο κατ’ έτος: €1.000
Συμμετοχή στα ανωτέρω έξοδα σε ποσοστό 20%.
Συμμετοχή στα ανωτέρω έξοδα με χρήση ασφαλιστικού φορέα 0%.
Καλύπτονται αποκλειστικά και μόνο οι παρακάτω διαγνωστικές ιατρικές πράξεις για τις οποίες δεν απαιτείται νοσηλεία, εφόσον πραγματοποιηθούν σε συμβεβλημένο νοσοκομείο: Βρογχοσκόπηση, κυστεοσκόπηση, βιοψία οστεομυελική και διορθική προστάτη, κολονοσκόπηση, γαστροσκόπηση.
Έξοδα προ και μετά τη νοσηλεία
Με χρήση ασφαλιστικού φορέα, επί των εξόδων νοσηλείας που θα κατέβαλε η εταιρεία σε ποσοστό 10%.
Αν δεν γίνει χρήση ασφαλιστικού φορέα, επί των εξόδων νοσηλείας που κατέβαλε η εταιρεία σε ποσοστό 5%.
Έξοδα επείγουσας μεταφοράς: €4.000.

Διαγνωστικές εξωνοσοκομειακές εξετάσεις

Διαγνωστικές εξετάσεις σε συμβεβλημένο Διαγνωστικό κέντρο έως 2.000€/έτος. (Συμπλήρωση του ανώτατου ορίου της εταιρείας με τιμές Κρατικού Τιμοκαταλόγου – ΦΕΚ)
Προληπτικός έλεγχος (παρέχεται μία φορά ανά ασφαλιστικό έτος). Περιλαμβάνει για Άνδρες άνω των 21 ετών: Γενική αίματος, Σάκχαρο, Ουρία, Κρεατινίνη, Χοληστερόλη ολική, Χοληστερόλη HDL, Χοληστερόλη LDL, Τριγλυκερίδια, Ηλεκτροκαρδιογράφημα, Γενική ούρων, Α/Α θώρακος (άνω των 45 ετών περιλαμβάνει και PSA.)
*Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση που τα έξοδα των διαγνωστικών εξωνοσοκομειακών εξετάσεων υπερβούν το ετήσιο ανώτατο όριο εξόδων που αναγράφεται στον Πίνακα Καλύψεων και Παροχών του ασφαλιστηρίου, το υπερβάλλον ποσό των εξόδων θα βαρύνει αποκλειστικά τον ασφαλισμένο και η εξόφληση θα γίνεται από αυτόν. Το κόστος των εξετάσεων αυτών θα υπολογίζεται με βάση το συμφωνημένο τιμοκατάλογο μεταξύ παρόχου και εταιρείας (ΦΕΚ).

 • Ετήσιο κόστος νοσοκομειακής περίθαλψης: €884,33
 • Ετήσιο κόστος διαγνωστικών εξωνοσοκομειακών εξετάσεων: €146,50
 • Συνολικό κόστος προγράμματος: €1.030,83

ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ 100, από την Ευρωπαϊκή Πίστη

✻ Ανώτατο όριο ευθύνης για νοσοκομειακή περίθαλψη έως €500.000 ανά έτος
✻ Διαγνωστικές εξετάσεις σε εξωτερικά ιατρεία 17 νοσηλευτικών Ιδρυμάτων
σε όλη την Ελλάδα

✻ Ετήσιο check up
✻ Ετήσιο συνολικό κόστος: €595

 

Παναγιώτης Καλογρίτσας, Συντονιστής Ασφαλιστικών Συμβούλων

Kalogritsas panagiotisΗ ασφάλιση υγείας θα έπρεπε να αποτελεί για όλους τους Έλληνες, πλέον, μια βασική προτεραιότητα. Παλαιότερα, η Ιδιωτική Ασφάλιση αποτελούσε μια πολυτέλεια για λίγους, μια πολυτέλεια για τους οικονομικά ισχυρούς. Μετά την πλήρη κατάρρευση του δημόσιου κράτους, είναι σαφές πως, αν χρειαστεί νοσηλεία από μια απλή περίπτωση μέχρι μια πιο περίπλοκη, θα μπορέσει κάποιος να την εξασφαλίσει μόνο με ίδιους πόρους ή Ιδιωτική Ασφάλιση.
Σε αυτό το διάστημα, όλες οι εταιρείες έχουν καταφέρει να ανταποκριθούν στις ανάγκες της Ελληνικής Κοινωνίας, εμπλουτίζοντας διαρκώς τα προγράμματά τους και κρατώντας το κόστος σε λογικά επίπεδα. Πλέον, τα νοσοκομειακά προγράμματα δεν είναι μόνο για μια δύσκολη στιγμή. είναι ένα εργαλείο που χρησιμοποιούμε πολύ τακτικά, ένας καθημερινός σύμμαχος στην υγεία μας.
Μέσα από την πληθώρα επιλογών, εγώ θα πρότεινα το πρόγραμμα ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ 100 της Ευρωπαϊκής Πίστης. Πρόκειται ίσως για το πιο “value for money” πρόγραμμα της αγοράς.

Παροχές νοσοκομειακής περίθαλψης
 • Κεφάλαιο κάλυψης σε περίπτωση Θανάτου: €10.000
 • Κεφάλαιο κάλυψης σε περίπτωση μόνιμης ανικανότητας: €10.000
 • Κεφάλαιο κάλυψης σε περίπτωση μόνιμης μερικής ανικανότητας: ποσοστό των €10.000 ανάλογα με το ποσοστό ανικανότητας
 • Ανώτατο όριο ευθύνης για νοσοκομειακή περίθαλψη: έως €500.000 ανά έτος
 • 100% κάλυψη σε δημόσια και συμβεβλημένα Νοσηλευτικά Ιδρύματα
 • 80% κάλυψη σε μη συμβεβλημένα Νοσηλευτικά Ιδρύματα και στο εξωτερικό
 • Θέση νοσηλείας: Β
 • Κάλυψη μικροεπεμβάσεων και ενδοσκοπικών επεμβάσεων που δεν χρήζουν νοσηλείας (χωρίς διανυκτέρευση)
 • Κάλυψη Θεραπειών που δεν χρήζουν νοσηλείας (ακτινοβολίες, χημειοθεραπείες)
 • Κάλυψη πρώτων βοηθειών στα εξωτερικά ιατρεία από ατύχημα μέχρι €500
 • Μεταφορά με ασθενοφόρο από την οικεία του ασθενούς σε επείγοντα περιστατικά
 • Κάλυψη Αποκλειστικής Νοσοκόμας μέχρι 30 ημέρες
 • Bonus στον πελάτη, ίσο με 30% των αναγνωρισμένων δαπανών, εφόσον χρειαστεί νοσηλεία και δεν αξιώσει απαίτηση από την Εταιρεία.
Διαγνωστικές εξετάσεις
 • Πρόσβαση σε εξωτερικά ιατρεία 17 νοσηλευτικών Ιδρυμάτων σε όλη την Ελλάδα, με σκοπό την επίσκεψη ιατρού για τη διάγνωση ή την αντιμετώπιση οποιουδήποτε περιστατικού.
 • Πρόσβαση σε εξωτερικά ιατρεία 17 νοσηλευτικών Ιδρυμάτων σε όλη την Ελλάδα, με σκοπό τη διενέργεια διαγνωστικών εξετάσεων.
 • Δυνατότητα συνδυαστικών οικογενειακών εκπτώσεων.
 • Δωρεάν ένα πλήρες ετήσιο check up (αίματος και ούρων, καρδιολογική και παθολογική εξέταση) σε συμβεβλημένο Νοσηλευτικό Ίδρυμα.
 • Ετήσιο κόστος: €595.

*Οι προτάσεις ασφάλισης που παρουσιάζονται είναι ενδεικτικές για την υποθετική περίπτωση πελάτη που δίνουμε κάθε μήνα στους ασφαλιστές. Ο κάθε ενδιαφερόμενος για ασφάλιση θα πρέπει να απευθύνεται στον ασφαλιστικό του σύμβουλο, για την απαραίτητη αναγνώριση των εξατομικευμένων του αναγκών και την πρόταση του κατάλληλου προϊόντος που καλύπτει τις ανάγκες του.

Διαβάστε επίσης: Πρόταση Ασφάλισης Κατοικίας