Βελτίωση τεχνικού αποτελέσματος για την HDI Global SE

Εξαιρετικά ικανοποιητικά ήταν τα αποτελέσματα του οικονομικού έτους 2016. Η εταιρεία βιομηχανικών ασφαλίσεων ενίσχυσε τον μικτό λειτουργικό δείκτη (combined ratio) και σημείωσε σημαντική αύξηση στα λειτουργικά της κέρδη (EBIT).

Όπως σημειώνεται στο σχετικό δελτίο Τύπου, τα αποτελέσματα είναι απόρροια πολλών παραμέτρων, συμπεριλαμβανομένης της επιτυχημένης στρατηγικής βελτιστοποίησης του χαρτοφυλακίου. Παράλληλα, η Εταιρεία προχωρά με συνέπεια σε μέτρα ψηφιοποίησης καθώς και διείσδυσης στις ασφαλίσεις μεσαίων επιχειρήσεων, για την επίτευξη περαιτέρω ανάπτυξης. Η HDI Global SE ηγείται του Τομέα Βιομηχανικών Ασφαλίσεων του Ομίλου Talanx διεθνώς, με έδρα στο Ανόβερο της Γερμανίας.[1]

«Το προηγούμενο έτος επιτύχαμε ένα εξαιρετικά ικανοποιητικό αποτέλεσμα, τόσο στις ασφαλιστικές όσο και στις μη ασφαλιστικές εργασίες, παρά τον διαρκή έντονο ανταγωνισμό στις διεθνείς ασφαλιστικές αγορές και το περιβάλλον διατήρησης χαμηλών επιτοκίων», σχολίασε ο Dr Christian Hinsch (φωτ.), Αναπλ. Πρόεδρος του Εκτελεστικού Συμβουλίου της Talanx AG και Δ/νων Σύμβουλος της HDI Global SE.

Τα έσοδα από ασφάλιστρα παρέμειναν εν πολλοίς σταθερά σε ετήσια βάση, σε €4,3 δισ. (4,3), παρά τη λήψη μέτρων εξισορρόπησης του χαρτοφυλακίου για τη βελτίωση της κερδοφορίας, κάτι που οφείλεται στην περαιτέρω ανάπτυξη στις διεθνείς αγορές στόχους. Συγκεκριμένα, οι μονάδες της HDI σε ΗΠΑ, Βραζιλία, Ηνωμένο Βασίλειο και Ελβετία κατέγραψαν σημαντική αύξηση ασφαλίστρων.

Στόχος των μέτρων εξισορρόπησης του χαρτοφυλακίου ήταν η βελτίωση του δείκτη ασφαλίστρων προς αναληφθέντες κινδύνους στην αγορά της Γερμανίας, στους κλάδους ασφάλισης περιουσίας, μεταφορών και στόλων οχημάτων. Περιορίστηκε μερικώς η ανάληψη πολύ υψηλών κινδύνων και σε κάποιες περιπτώσεις αναπροσαρμόστηκαν οι ασφαλιστικοί όροι καθώς και η τιμολόγηση των ασφαλίστρων. Παράλληλα, αυξήθηκε η ανάληψη κινδύνων μεσαίου επιπέδου.

Ως αποτέλεσμα αυτών των μέτρων, ο μικτός λειτουργικός δείκτης (combined ratio) κινήθηκε πολύ ικανοποιητικά, στα επίπεδα του 96,8% (99,2). Ο δείκτης κυμάνθηκε εντός του στόχου (εύρος στόχου στο 96%), σημειώνοντας διαρκή βελτίωση από το 2014 (103,0%). Το τεχνικό αποτέλεσμα εμφανίστηκε επίσης βελτιωμένο σε €73 εκατ. (18).

Όπως επισημαίνεται σχετικά, θετικά στο αποτέλεσμα επέδρασε, επίσης, η σχετικά μικρή επιβάρυνση από μεγάλες ζημίες, καθώς ο τομέας παρέμεινε σε επίπεδα χαμηλότερα των προβλέψεων. Οι σημαντικές ζημίες το περασμένο έτος αφορούσαν φυσικές καταστροφές, όπως τη χαλαζόπτωση στο Texas, ζημίες στην κεντρική Ευρώπη από την καταιγίδα  “Elvira”, καθώς και αποζημιώσεις για αρκετές περιπτώσεις σεισμού (σε Ιαπωνία, Εκουαδόρ, Ταιβάν και Νέα Ζηλανδία).

Τα καθαρά έσοδα από επενδύσεις σημείωσαν αύξηση κατά 17,5% σε €242 εκατ. (206), παρά την περίοδο χαμηλών επιτοκίων. Σημειώνεται ότι κατά το προηγούμενο έτος είχαν επηρεαστεί από αποσβέσεις και υποτιμήσεις (για παράδειγμα λόγω της περίπτωσης της τράπεζας Heta).

Τα κέρδη προ τόκων και φόρων (EBIT) βελτιώθηκαν σημαντικά σε €296 εκ. (208), αύξηση της τάξεως του 42%. Τα καθαρά κέρδη ανήλθαν σε €236 εκατ. (127), ενισχυμένα κατά 86%.

Η HDI συνεχίζει, και κατά το τρέχον έτος, την εφαρμογή της στρατηγικής επέκτασης στις ασφαλίσεις επιχειρήσεων μεσαίου μεγέθους. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει την ίδρυση νέων μονάδων, σε τοποθεσίες οικονομικής σημασίας στην Ευρώπη. Το προηγούμενο έτος, το Υποκατάστημα Ιταλίας της HDI άνοιξε νέα γραφεία στη Γένοβα, σημείο κόμβο για τις ασφαλίσεις μεταφορών, με σκοπό την ανάπτυξη εξειδικευμένου κέντρου ανάληψης κινδύνων μεταφορών. Επίσης, το Υποκατάστημα Γαλλίας εγκαινίασε τον Οκτώβριο νέα γραφεία στη Λυών, τοποθετώντας μια ομάδα έμπειρων underwriters στους κλάδους ασφάλισης περιουσίας και αστικής ευθύνης. Τον Ιούνιο, ένα νέο γραφείο ιδρύθηκε επίσης στη Σκωτία (Γλασκόβη), με σκοπό την ενίσχυση του Υποκαταστήματος σε Ηνωμένο Βασίλειο και Ιρλανδία. Τέλος, η HDI επέκτεινε την παρουσία της και στην περιοχή Ασίας-Ειρηνικού με την ίδρυση νέας θυγατρικής στη Μαλαισία (Labuan).

«Περίπου το 61% των μικτών εγγεγραμμένων ασφαλίστρων μας προέρχονται από αγορές εκτός Γερμανίας και το 39% από την εγχώρια αγορά», ανέφερε ο Dr Christian Hinsch. «Φυσικά, θα συνεχίσουμε σε αυτήν την πορεία διεθνοποίησης. Μέχρι το 2019, σχεδιάζουμε τα δύο τρίτα των μικτών ασφαλίστρων μας να προέρχονται από το εξωτερικό».

Η HDI Global SE προχωράει επίσης σε μέτρα ψηφιοποίησης και αυτοματοποίησης, ώστε να βελτιώσει την ποιότητα των υπηρεσιών και να παράσχει ενιαία interfaces σε πελάτες και συνεργάτες, εγγυώμενη υψηλά επίπεδα διαφάνειας. Ήδη, οι πελάτες έχουν πρόσβαση στο IP web, το διαδικτυακό portal για τη διαχείριση διεθνών ασφαλιστικών προγραμμάτων καθώς και στη διαδικτυακή πλατφόρμα τιμολόγησης και σχεδιασμού ταξιδιωτικής ασφάλισης. Ο κλάδος ασφάλισης στόλων οχημάτων προσφέρει στους πελάτες την εφαρμογή “KControl”, ένα καινοτομικό εργαλείο για τη διαχείριση του στόλου και των ζημιών. Μέσω ειδικής εφαρμογής για τις ζημιές, ο ασφαλισμένος έχει τη δυνατότητα να αποστέλλει πληροφορίες καθώς και φωτογραφίες, επικοινωνώντας απευθείας με την εταιρεία.

Ανταποκρινόμενη στο περιβάλλον αυξημένων κυβερνοκινδύνων για τις επιχειρήσεις, καθώς και στη διάδοση της χρήσης drones και multicopters, η HDI προχώρησε σε προσαρμογή των προσφερόμενων ασφαλιστικών προϊόντων της και σε ανάπτυξη νέων λύσεων. Η εταιρεία προσφέρει το Cyber+, το οποίο έχει ήδη αναπτύξει για τους βιομηχανικούς πελάτες της από 2013, πλέον και στη νέα εκδοχή Cyber+ Smart που απευθύνεται στις επιχειρήσεις μεσαίου μεγέθους. Με τα προϊόντα αυτά, η HDI, παρέχει κάλυψη για τον αυξημένο αριθμό ζημιών που οφείλονται σε κυβερνοεπιθέσεις. Αντιστοίχως, με τη νέα ασφάλιση drones, η HDI έφερε στην αγορά ειδικά ασφαλιστικά προϊόντα για εταιρείες, αλλά και ιδιώτες χρήστες drones, επεκτείνοντας την γκάμα των καινοτομικών υπηρεσιών προς τους εταιρικούς της πελάτες.

Βασικά μεγέθη οικονομικού έτους 2016, ενοποιημένα (IFRS)

σε εκ. ευρώ

2016

2015

+/-

Μικτά εγγεγραμμένα ασφάλιστρα

4.266

4.295

-1%

Καθαρά δεδουλευμένα ασφάλιστρα

2.243

2.213

+1%

Μικτός δείκτης (Combined ratio)

96,8%

99,2%

-2
% μονάδες

Καθαρά έσοδα από επενδύσεις

242

206

+17%

Λειτουργικό κέρδος (EBIT)

296

208

+42%

Καθαρά κέρδη ομίλου

236

127

+86%

Απόδοση επενδύσεων
(ετησιοποιημένη)

3,2%

2,8%

+0,4
% μονάδες

 


[1] Όλοι οι οικονομικοί δείκτες που αναφέρονται είναι κατά IFRS και αφορούν τον Τομέα Βιομηχανικών Ασφαλίσεων του Ομίλου Talanx τον οποίο διαχειρίζεται η HDIGlobalSE.