€2,8 εκατ. οι αποζημιώσεις για τον σεισμό της Λευκάδας

305

177 ζημιές με ποσό πρώτης εκτίμησης για αποζημίωση της τάξης των €2,8 εκατ. δηλώθηκαν από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις που συμμετείχαν στην έρευνα της ΕΑΕΕσχετικά με την πρώτη εκτίμηση των αποζημιώσεων που προκλήθηκαν από τη σεισμική ακολουθία με επίκεντρο το νησί της Λευκάδας από την 17η Νοεμβρίου έως και την 2α Δεκεμβρίου 2015.

Στην έρευνα συμμετείχαν 27 Ασφαλιστικές Επιχειρήσεις – μέλη, οι οποίες εκτιμάται ότι αθροίζουν περίπου το 97% επί της ετήσιας παραγωγής ασφαλίστρων του κλάδου «8. Πυρκαϊάς και στοιχείων της φύσεως».

Στόχος της έρευνας ήταν η καταγραφή της πρώτης εκτίμησης των ζημιών (σε πλήθος, σε ποσό και σε αναλογία επί των ασφαλισμένων κεφαλαίων) των ασφαλίσεων περιουσίας που είχαν αναγγελθεί (ζημιές προ απαλλαγής) στις ασφαλιστικές επιχειρήσεις – μέλη, εξ αιτίας του συγκεκριμένου φαινομένου.

Ειδικότερα, η έρευνα περιέλαβε τον γεωγραφικό προσδιορισμό των ασφαλισμένων κινδύνων (σε επίπεδο περιοχής ή νησιού) καθώς και το είδος των ασφαλισμένων κινδύνων για τις ασφαλίσεις περιουσίας (κατοικία-επιχείρηση-κτίριο-περιεχόμενο).

Επίσης, η έρευνα περιέλαβε και τα συνολικά ασφαλισμένα κεφάλαια για κινδύνους σεισμού στις υπό εξέταση ζώνες CRESTA (GRC_31 και GRC_28) που επλήγησαν. Η πληροφορία αυτή είναι ιδιαίτερα χρήσιμη για τον υπολογισμό των ζημιών ως μερίδιο των ασφαλισμένων κεφαλαίων.

Εξ αιτίας της σεισμικής ακολουθίας με επίκεντρο το νησί της Λευκάδας, δηλώθηκαν συνολικά στις συμμετέχουσες επιχειρήσεις της έρευνας 177 ζημιές με ποσό πρώτης εκτίμησης για αποζημίωση της τάξης των €2,8 εκατ. Το ύψος των ασφαλισμένων κεφαλαίων των κινδύνων που επλήγησαν ανέρχεται στα €50,5 εκατ. Το σύνολο των ασφαλισμένων κεφαλαίων για κινδύνους σεισμού στις υπό εξέταση ζώνες CRESTA (GRC_31 και GRC_28) την ίδια περίοδο ανερχόταν σε 1.243,4 εκατ. €.

Από τα ανωτέρω μεγέθη προκύπτουν οι εξής δείκτες: μέση ζημία: 15.949 €, μέσο ποσοστό ζημιών επί ασφαλισμένων κεφαλαίων: 5,6%, μέσο ποσοστό συμμετοχής ζημιών επί ασφαλισμένων κεφαλαίων στις υπό εξέταση ζώνες CRESTA (GRC_31 και GRC_28): 0,2%, μέσο ποσοστό συμμετοχής ασφαλισμένων κεφαλαίων πληγέντων κινδύνων επί ασφαλισμένων κεφαλαίων στις υπό εξέταση ζώνες CRESTA (GRC_31 και GRC_28): 4,1%.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα της έρευνας εδώ.

Προηγούμενο άρθροΑπολογισμός έργου για τον ΣΕΜΑ στις 24 Φεβρουαρίου
Επόμενο άρθροΤι γίνεται με τα ασφάλιστρα σε περίπτωση ανάκλησης;