Εθνική Ασφαλιστική: Θέμα πολιτικής διαπραγμάτευσης η τύχη της;

Συζητείται και πάλι εντόνως το θέμα της πώλησης του όλου ή μέρους της Εθνικής Ασφαλιστικής. Αφορμής δοθείσης από δημοσιεύματα, και έγκυρα, που αναπαράγονται και θέλουν τόσο τον Υπουργό Οικονομικών της Ελλάδος, κ. Ευκλείδη Τσακαλώτο, όσο και τον Δ/ντα Σύμβουλο της Εθνικής Τράπεζας, κ. Λεωνίδα Φραγκιαδάκη, να επιχειρηματολογούν προς τα αρμόδια ευρωπαϊκά όργανα για την ανάγκη αναθεώρησης της αποφάσεως που αφορά την πώληση της Εθνικής Ασφαλιστικής, έχουμε και εμείς να προσθέσουμε τα εξής:

Πρώτον, καθίσταται πλέον γεγονός αυταπόδεικτο ότι τα αποτελέσματα της Εθνικής Ασφαλιστικής, από πάσης απόψεως, όχι μόνον κρίνονται θετικά αλλά και ικανά να αναθεωρήσουν ειλημμένες αποφάσειςκαι αυτό πιστώνεται στη Διοίκηση της Εταιρείας.

Δεύτερον, λόγοι επικοινωνιακής πολιτικής της Κυβερνήσεως αλλά και οι παλαιότερες δεσμεύσεις του Πρωθυπουργού “επιβάλλουν”, έστω και για την τιμή των όπλων, η Κυβέρνηση με τα αρμόδια όργανά της να επιχειρήσει και να ζητήσει μία άλλη εξέλιξη για τη μεγαλύτερη ελληνική ασφαλιστική εταιρεία.

Τρίτον, για μια ακόμη φορά, αποδεικνύεται ότι η τύχη της Εθνικής Ασφαλιστικής δεν είναι θέμα εταιρικής σημασίας, αλλά αφορά την ελληνική ασφαλιστική αγορά στο σύνολό της. Το μέγεθος της Εθνικής Ασφαλιστικής και ο ρόλος που διαδραματίζει στην εγχώρια ασφαλιστική αγορά είναι αποδεκτός από όλες τις ενδιαφερόμενες πλευρές.

Παρακολουθώντας, εδώ και δέκα χρόνια, τα διλήμματα της Εταιρείας εξαιτίας αυτού του όλου θέματος, κρατάμε την παραδειγματική σύμπνοια εργαζομένων και συνεργατών της Εταιρείας και την ευαισθησία και ικανότητα της Διοίκησης να τροφοδοτεί ελπίδες για την καλύτερη δυνατή εξέλιξη του θέματος.