Ευρωπαϊκή Πίστη: Αύξηση της παραγωγής κατά 38% και των λειτουργικών αποτελεσμάτων κατά 19,8%, σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό έτος

435

Αύξηση της παραγωγής κατά 38% και των λειτουργικών αποτελεσμάτων κατά 19,8%, σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό έτος, παρουσίασε ο Όμιλος της Ευρωπαϊκής Πίστης το 2007, υπερκαλύπτοντας τους ετήσιους στόχους του, με αποτέλεσμα την αύξηση του μεριδίου αγοράς και την ενίσχυση της θέσης του στην ασφαλιστική αγορά.
Όπως ανακοινώθηκε σε σχετικό δελτίο τύπου, τα καθαρά δεδουλευμένα ασφάλιστρα και άλλα συναφή έσοδα του κλάδου Ζωής διαμορφώθηκαν στο ποσό των 14,512 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 8,8% σε σχέση με το 2006, ενώ τα καθαρά δεδουλευμένα ασφάλιστρα και άλλα συναφή έσοδα του κλάδου Ζημιών διαμορφώθηκαν στο ποσό των 59,476 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 47,9% σε σχέση με το 2006.
Τα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν στο ποσό των 3,791 εκατ. ευρώ, έναντι 4,940 εκατ. την αντίστοιχη περσινή περίοδο.
Ωστόσο, όπως διευκρινίζεται σχετικά στο δελτίο τύπου του Ομίλου, αν ληφθεί υπόψη ότι στο αποτέλεσμα του 2006 περιλαμβάνεται ποσό 3,401 εκατ. ευρώ, που προήλθε από την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων, τότε υφίσταται μια αύξηση της κερδοφορίας κατά 2,252 εκατ. ευρώ ή 146,33%. «Κατόπιν αυτού», υπογραμμίζεται, «το Διοικητικό Συμβούλιο θα προτείνει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων τη διανομή μερίσματος συνολικού ποσού 2 εκατ. ευρώ».
Οι καταβληθείσες αποζημιώσεις ανήλθαν στο ποσό των 35,324 εκατ. ευρώ, έναντι 30,969 εκατ. ευρώ του 2006 (αύξηση κατά 14,1%), τα αποθέματα διαμορφώθηκαν στα 129,142 εκατ. ευρώ, έναντι 108,293 εκατ. ευρώ την 31/12/2006 (αύξηση 19,3%), και τα διοικητικά έξοδα ως ποσοστό της παραγωγής μειώθηκαν από 5,6% σε 5,2%.
Τέλος, η καθαρή θέση της Εταιρίας αυξήθηκε κατά 66%, κλείνοντας στα 44,8 εκατ. ευρώ, έναντι των 27 εκατ. ευρώ της 31/12/2006.
«Η Διοίκηση της Εταιρίας», υπογραμμίζεται εν κατακλείδι, «μετά την εξαιρετική πορεία του 2007, πιστεύει ότι θα επιτύχει τους φιλόδοξους αναπτυξιακούς στόχους του 2008, οδηγώντας τον Όμιλο στην κατάκτηση πρωταγωνιστικού ρόλου όχι μόνον στην εγχώρια αγορά αλλά και στις χώρες της ΝΑ. Ευρώπης».

Προηγούμενο άρθροΕθνική Ασφαλιστική: Ζημία 11.771 χιλ. ευρώ στα μετά από φόρους αποτελέσματα της χρήσης 2007 έναντι ζημίας 2.341 χιλ. ευρώ για τη χρήση 2006
Επόμενο άρθροMαρία Λαμπροπούλου, Γιάννης Κιτριλάκης, Τμήμα Μarketing Ομίλου Generali