ΦOINIΞ METROLIFE EMΠOPIKH: Ζημίες ύψους 3,5 εκατ. ευρώ στο εννεάμηνο του 2005

3339
Ζημίες ύψους 3,5 εκατ. ευρώ κατέγραψε στο εννεάμηνο του 2005 η Φοίνιξ Metrolife Eμπορική. Σε σχέση, πάντως, με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, όπου η ζημιά ανήλθε στα 29,4 εκατ. ευρώ, παρουσιάζεται αισθητή βελτίωση κατά 88%. Σε ενοποιημένη βάση, υπήρξε μεγαλύτερη βελτίωση, διότι οι ζημίες μειώθηκαν στα 3,0 εκατ. ευρώ.
Όπως επισημαίνεται στο σχετικό δελτίο τύπου της Eταιρίας, «παρά τη μείωση της παραγωγής και την αύξηση των αποζημιώσεων, κυρίως στον κλάδο Αστικής Ευθύνης Αυτοκινήτων, η βελτίωση στα αποτελέσματα, σε σύγκριση με το περσινό εννεάμηνο, προήλθε κυρίως από: α) τη συνεχόμενη άνοδο στην απόδοση του εμπορικού χαρτοφυλακίου χρεογράφων, β) την αναπροσαρμογή των όρων των επενδυτικών συμβολαίων (DAF), γ) την αισθητή μείωση των λειτουργικών εξόδων και δ) τις μικρότερες προβλέψεις για επισφάλειες».
Nα σημειωθεί, τέλος, ότι όπως και τα προηγούμενα τρίμηνα του 2005, τα οικονομικά μεγέθη και στοιχεία της Eταιρίας συντάχθηκαν βάσει των Λογιστικών Αρχών που ορίζουν τα Δ.Π.Χ.Π.
Προηγούμενο άρθροΑΤΕ Ασφαλιστική: Αποτελέσματα α’ εξαμήνου 2005
Επόμενο άρθροING :: Αποτελέσματα 9μήνου 2005