Hanjin Shipping: Ο αντίκτυπος στις ασφαλίσεις Cargo

225

Όταν το διοικητικό συμβούλιο της Hanjin Shipping ψήφισε ομόφωνα να υποβάλει αίτηση για εκκαθάριση στο τέλος Αυγούστου, προκάλεσε την μεγαλύτερη χρεοκοπία στον κλάδο των φορτηγών πλοίων στην ιστορία. Η κατάρρευση της εταιρείας οφείλεται εν μέρει στην πίεση υπό την οποία βρίσκεται η  ναυτιλιακή βιομηχανία από το οικονομικό κραχ του 2008. Ένα μεγάλο μέρος αυτού έχει να κάνει με την αύξηση του capacity στη βιομηχανία, που είχε ως αποτέλεσμα τα ποσοστά φορτίου να έχουν μειωθεί και να μην δείχνουν σημάδια ανάκαμψης μακροπρόθεσμα (οι τιμές ναύλωσης για μεσαίου μεγέθους πλοία μεταφοράς εμπορευμάτων ήταν US $ 26,000 την ημέρα το 2010, και τώρα μόλις $ 13.000). Ήδη στην αγορά ακούγεται ότι η Hyundai Merchant φέρεται να θέλει να αγοράσει τον στόλο της Hanjin.

Η διάλυση της Hanjin οφείλεται εν μέρει και στη συρρίκνωση του μεριδίου αγοράς της. Η εταιρεία είχε 5% της αγοράς το 2000, αλλά μόνο 2,9% τη στιγμή της κατάρρευσής της. Η εταιρεία έγραψε καθαρή απώλεια $428 εκατ. κατά το πρώτο εξάμηνο του τρέχοντος έτους.

 

Απαιτήσεις για την απώλεια φορτίου

Ως θέμα πρώτης αρχής, το φορτίο που θα χαθεί ή θα καταστραφεί στα χέρια ενός αφερέγγυου μεταφορέα είναι ζημιά που καλύπτεται από ένα ασφαλιστήριο κατά παντός κινδύνου. Κατά παντός κινδύνου σημαίνει όλους τους κινδύνους και περιλαμβάνει κάθε τυχαιότητα με την οποία οι αθώοι ιδιοκτήτες του φορτίου στερούνται το φορτίο τους ή βρίσκουν το φορτίο τους κατεστραμμένο ή χαλασμένο λόγω προκύπτουσας σύγχυσης ή καθυστέρησης. Σε αντίθεση με τα ασφαλιστήρια  Hull, η ασφάλιση φορτίου δεν περιορίζεται στους κινδύνους που αναφέρονται ονομαστικά.

Στην πράξη, όμως, οι τυποποιημένες ρήτρες της αγοράς που αφορούν φορτία περιέχουν ρητούς αποκλεισμούς που προορίζονται για την αντιμετώπιση καταστάσεων αφερεγγυότητας. Η  ICC (Α) 1982 απλά αποκλείει οποιαδήποτε απώλεια, ζημία ή δαπάνη «που απορρέει από την αφερεγγυότητα ή την χρεοκοπία των ιδιοκτητών, διαχειριστών, ναυλωτών ή διαχειριστών του πλοίου». Οι ρήτρες του 2009, αντίθετα, υιοθέτησαν πιο περιοριστική μορφή σύμφωνα με την οποία ο αποκλεισμός θα ισχύει μόνον εφόσον, κατά τη στιγμή της φόρτωσης, ο ασφαλισμένος γνώριζε ή «κατά τη συνήθη πορεία των εργασιών θα πρέπει να γνωρίζει» ότι μια τέτοια πτώχευση θα μπορούσε να εμποδίσει την κανονική ολοκλήρωση του ταξιδιού. Δεδομένου ότι τα οικονομικά δεινά της Hanjin Shipping είναι θέμα γνωστό εδώ και κάποιο χρονικό διάστημα, αυτό θα μπορούσε να προκαλέσει ενδιαφέρουσες συζητήσεις σχετικά με το αν υπήρχε γνώση.

 

Τι γίνεται με τις καθυστερήσεις;

Αναπόφευκτα, η κατάρρευση της Hanjin θα επιφέρει καθυστερήσεις στην παράδοση φορτίων στον τελικό προορισμό τους. Οι καθυστερήσεις από μόνες τους, δεν μεταφράζονται φυσικά σε αιτήσεις ασφαλιστικής αποζημίωσης, όποιο κι αν είναι το εμπορικό κόστος της καθυστέρησης για τον παραλήπτη. Μόνο φορτίο που έχει χαθεί ή καταστραφεί μπορεί να οδηγήσει σε τέτοιες αξιώσεις. Η καθυστέρηση, με άλλα λόγια, πρέπει να έχει προκαλέσει τη φυσική αλλοίωση του φορτίου ή την με άλλο τρόπο καταστροφή του. Ενώ και οι δύο ρήτρες του 1982 και του 2009 αποκλείουν οποιαδήποτε τέτοια ζημιά που μπορεί να έχει προκληθεί από καθυστέρηση, στην πράξη, η σύγχρονη προσέγγιση είναι να μην θεωρείται σχεδόν ποτέ η καθυστέρηση ως η αιτία από μόνη της, δεδομένου ότι η καθυστέρηση μπορεί να υπάρξει μόνο ως αποτέλεσμα κάποιου άλλου κινδύνου. Στην προκειμένη περίπτωση, η πραγματική αιτία φαίνεται να είναι η εκκαθάριση της Hanjin, και ως εκ τούτου είναι η εξαίρεση της αφερεγγυότητας και όχι η εξαίρεση της καθυστέρηση που θα είναι σχετική με την περίπτωση αυτή.

Πηγή: DAC Beachcroft

Προηγούμενο άρθροΣτην Κύπρο το Συνέδριο των Ασφαλιστικών Ινστιτούτων
Επόμενο άρθροΑΧΑ Ασφαλιστική: Άμεση αποζημίωση στους πληγέντες από τις πρόσφατες πλημμύρες