Ημερίδα: «Λειτουργία Αναλογιστικού Τμήματος Ασφαλιστικής Επιχείρησης»

424
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) «Αναλογιστική Επιστήμη και Διοικητική Κινδύνου» του Πανεπιστημίου Πειραιώς και η Ένωση Αποφοίτων

Αυτό είναι το θέμα τηςεπιστημονικής Ημερίδας που διοργανώνει το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) «Αναλογιστική Επιστήμη και Διοικητική Κινδύνου» του Πανεπιστημίου Πειραιώς και η Ένωση Αποφοίτων.

Ο κύριος στόχος της ημερίδας είναι η παρουσίαση των λειτουργιών και των προκλήσεων του τμήματος, που αποτελεί την καρδιά των Ασφαλιστικών Εταιρειών στους ρυθμούς του Solvency II.

Η ημερίδα θα διεξαχθεί την Τετάρτη 15 Μαρτίου 2017, 17:00 – 21:00, στην Αίθουσα Συνεδρίων του Πανεπιστήμιου Πειραιώς.

Η προσέγγιση του θέματος της ημερίδας θα πραγματοποιηθεί σε τρία μέρη:

Κατά το πρώτο μέρος ο κος Ιωάννης Χατζηβασίλογλου (ASA, CERA, FHAS, MAAA) Προϊστάμενο τμήματος – Αναλογιστής της Τράπεζας της Ελλάδος και Εξωτερικός Συνεργάτης του Π.Μ.Σ. «Αναλογιστική Επιστήμη και Διοικητική Κινδύνου» του Πα.Πει. θα παραθέσει ομιλία με θέμα «Ο κύκλος ελέγχου των εργασιών της Αναλογιστικής λειτουργίας στο πλαίσιο της Φερεγγυότητας ΙΙ».

Κατά το δεύτερο μέρος, θα γίνει η παρουσίαση των Λειτουργιών του Αναλογιστικού Τμήματος μιας Ασφαλιστικής Εταιρείας Γενικών Ασφαλίσεων.

Η παρουσίαση θα γίνει με τη μορφή πάνελ στο οποίο θα συμμετέχουν ο Διευθυντής Αναλογιστών Γενικών Ασφαλίσεων του ομίλου Interamerican, κ. Ιωάννης Τοτός, ο Διευθυντής Κλάδου Αυτοκινήτων Interamerican Ζημιών, κ. Παναγιώτης Κούβαλης, και στελέχη του Αναλογιστικού Τμήματος της Interamerican Ζημιών, καθώς επίσης και ο κ. Ιωάννης Χατζηβασίλογλου με την ιδιότητα του επόπτη της Τράπεζας της Ελλάδος.

Στα πλαίσια του δεύτερου μέρους θα δοθεί η δυνατότητα στους συμμετέχοντες στην ημερίδα να εμπλακούν ενεργά σε αυτήν μέσα από τις ερωτήσεις τους που θα μπορούν να θέσουν στο πάνελ κατά τη διάρκεια της παρουσίασης.

Κατά το τρίτο μέρος θα παρατεθούν τα Συμπεράσματα της Ημερίδας από τον κ. Ιωάννη Τοτό.

Η ημερίδα πραγματοποιείται με την ευγενική υποστήριξη της Τράπεζας της Ελλάδος και του ομίλου Interamerican.

Προηγούμενο άρθροInternational Life: Παρατείνεται μέχρι τις 31 Μαρτίου η αναστολή πληρωμών
Επόμενο άρθροΗ Mega Brokers πρότυπο ανάπτυξης και παραγωγικής δύναμης