Ποια η αξία και οι δεσμεύσεις του Aσφαλιστικού Διαμεσολαβητή;

2037

Ένα κείμενο-μανιφέστο συνέταξε το BIPAR, με στόχο να διαδοθεί η προστιθέμενη αξία του ασφαλιστικού διαμεσολαβητή προς κάθε κατεύθυνση στην Ευρώπη και κυρίως στον Ευρωπαίο καταναλωτή αλλά και την Πολιτεία. Το κείμενο εγκρίθηκε κατά τη φετινή Γενική Συνέλευση της Ομοσπονδίας, που πραγματοποιήθηκε στις 22 & 23 Ιουνίου στο Βερολίνο*. Η προετοιμασία του, ωστόσο, είχε ξεκινήσει από τη Γενική Συνέλευση του Ιουνίου του 2016, με τη συμβολή όλων των σωματείων μελών του BIPAR.

 

Aσφαλιστικός διαμεσολαβητής: Ποιες οι δεσμεύσεις του έναντι των καταναλωτών;

Ο ασφαλιστικός διαμεσολαβητής έχει την εντολή μίας ή περισσοτέρων ασφαλιστικών εταιρειών και έχει μια ιδιαίτερη, εντελώς αυτόνομη σχέση με τους πελάτες του, την οποία πρέπει να διατηρεί και να εξασφαλίζει ικανοποιώντας τις ανάγκες τους.

Η εξειδίκευση του ασφαλιστικού διαμεσολαβητή αποτελεί εγγύηση μακροπρόθεσμης προστασίας και υποστήριξης των καταναλωτών, καθώς και εγγύηση της ποιότητας των υπηρεσιών στην καλύτερη τιμή.

Ι. Ο ασφαλιστικός διαμεσολαβητής αποτελεί εγγύηση για την προστασία του καταναλωτή

 • Ο διαμεσολαβητής έχει εντολή, η ασφαλιστική εταιρεία είναι υπεύθυνη για τον διαμεσολαβητή και:

l εξασφαλίζει ότι ο διαμεσολαβητής έχει υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης και γνώση των προϊόντων

l διασφαλίζει την προστασία των ψηφιακών δεδομένων των πελατών,

l παρέχει ένα πλαίσιο για την αμοιβή εντός της εντολής που έχει, ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή διαφάνεια.

 • Ο διαμεσολαβητής είναι αυτόνομος στη σχέση του με τον καταναλωτή, διακυβεύει τη φήμη του και πρέπει να εξασφαλίζει ότι η σύμβαση ασφάλισης που προτείνει είναι η κατάλληλη. Στην πραγματικότητα, ο διαμεσολαβητής διοργανώνει τις δραστηριότητές του όπως θέλει, έτσι ώστε να μπορεί να προσφέρει στους πελάτες του εξατομικευμένες υπηρεσίες και ιδιαίτερα κατάλληλη παρακολούθηση.
 • Ο διαμεσολαβητής πρέπει να συμμορφώνεται με τις κανονιστικές υποχρεώσεις (κατάρτιση, ενημέρωση, διαφάνεια κ.λπ.) που ενισχύουν την προστασία του καταναλωτή. Η δραστηριότητα και η εκπαίδευση του διαμεσολαβητή πιστοποιούνται με τακτικούς ελέγχους.

ΙΙ. Ο ασφαλιστικός διαμεσολαβητής είναι συνεργάτης και υποστηρίζει τον καταναλωτή

 • Φορείς της ασφαλιστικής κουλτούρας

Οι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές, οι οποίοι αντιπροσωπεύουν ένα τεράστιο δίκτυο διανομής ασφάλισης στην Ευρώπη, είναι σε θέση να εγγυηθούν μια τακτική τοπική υπηρεσία, βασισμένη στην εμπιστοσύνη. Συμβάλλουν στην ανάπτυξη μιας πραγματικής ασφαλιστικής κουλτούρας, μιας πραγματικής συνειδητοποίησης της ασφάλισης στην Ευρώπη, που είναι απαραίτητες σήμερα για την προώθηση όλων των κλάδων, ιδίως της υγείας και της συνταξιοδότησης.

 • Πρωταγωνιστές της οικονομικής ζωής

Υπάρχουν περίπου 350.000 ασφαλιστικοί οργανισμοί, που απασχολούν περίπου 800.000 άτομα στην Ευρώπη. Η σχέση εμπιστοσύνης μεταξύ του διαμεσολαβητή και των πελατών του ενισχύει τον δυναμισμό των επιχειρήσεων και των επενδύσεών τους στην τοπική οικονομία. Ο ασφαλιστικός διαμεσολαβητής μειώνει τις αβεβαιότητες των πελατών του καλύπτοντας τις πραγματικές ασφαλιστικές ανάγκες τους, σύμφωνα με την οικονομική τους ικανότητα. Ένας πελάτης που γνωρίζει ότι είναι ασφαλισμένος είναι σε καλύτερη θέση να επενδύσει, να επιχειρήσει ή απλά να καταναλώσει. Αυτό είναι επωφελές για την ανάπτυξη της οικονομίας.

 • Eξατομικευμένη υπηρεσία

Οι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές εντάσσονται στον οικονομικό, κοινωνικό και γεωγραφικό ιστό στον οποίο οι πελάτες τους εξελίσσονται. Εκτός από την τεχνογνωσία τους σε υπάρχοντα προϊόντα, έχουν πλήρη γνώση των αναγκών των πελατών τους και των κινδύνων που ασφαλίζουν. Καθώς γνωρίζουν τις τοπικές ιδιαιτερότητες καθώς και τις κοινωνικές και οικονομικές εξελίξεις, οι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην πρόληψη και την ανάλυση κινδύνων.

 • Πρωταγωνιστές και στην κοινωνική ζωή

Οι διαμεσολαβητές είναι σημαντικοί παράγοντες στον τομέα τους, για να προτείνουν καινοτόμες ασφαλιστικές υπηρεσίες. Είναι επίσης φορείς ανάπτυξης της πρόληψης σε τοπικό επίπεδο. Οι διαμεσολαβητές αποτελούν το πρόσωπο της ασφαλιστικής εταιρείας, είναι στην υπηρεσία των ασφαλισμένων και είναι μακροπρόθεσμα διαθέσιμοι.

III. Ο ασφαλιστικός διαμεσολαβητής εγγυάται την ποιότητα της υπηρεσίας με τις καλύτερες τιμές

 • Προτείνοντας τις καλύψεις μιας ή περισσότερων ασφαλιστικών εταιρειών με τις οποίες συνεργάζεται, ο ασφαλιστικός διαμεσολαβητής ενσαρκώνει ένα μοντέλο δραστηριότητας που είναι ευέλικτο, αποτελεσματικό και ευαίσθητο, σε μια τιμή δίκαιη και αιτιολογημένη από την ξεχωριστή υπηρεσία που προσφέρει σε κρίσιμες στιγμές, όπως η ακύρωση μιας ασφαλιστικής σύμβασης ή σε περίπτωση επέλευσης της ζημιάς.
 • Ο ασφαλιστικός διαμεσολαβητής είναι σε θέση να ακολουθήσει ολόκληρο τον κύκλο ζωής της ασφαλιστικής υπηρεσίας, από την πώληση έως την υπηρεσία εξυπηρέτησης μετά την πώληση. Συνδυάζει μια εξατομικευμένη προσέγγιση με ψηφιακά εργαλεία και προσφέρει την πιο προσαρμοσμένη και ευέλικτη υπηρεσία για να ανταποκριθεί στις σημερινές προκλήσεις.
 • Ο διαμεσολαβητής εξασφαλίζει τη μακροπρόθεσμη παρακολούθηση των ασφαλιστικών προϊόντων και υπηρεσιών και βοηθά τους πελάτες να τα χρησιμοποιούν.
 • Παρά τον αυξημένο ανταγωνισμό που προκύπτει από την άφιξη νέων παικτών και νέων προσφορών, η διάρκεια της σχέσης μεταξύ των διαμεσολαβητών και των πελατών τους είναι η μεγαλύτερη στην ασφαλιστική αγορά, γεγονός που αποτελεί απόδειξη της ικανοποίησης των καταναλωτών και του δεσμού εμπιστοσύνης που υπάρχει μεταξύ τους.

Συμπέρασμα

Το μοντέλο του ασφαλιστικού διαμεσολαβητή είναι ξεχωριστό για τον ασφαλιστικό κόσμο.

Οι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές εξασφαλίζουν μια εξατομικευμένη, ευέλικτη και σύγχρονη παρακολούθηση των ασφαλιστικών αναγκών στην καλύτερη τιμή, η οποία είναι το αποτέλεσμα της μακροχρόνιας σχέσης μεταξύ ασφαλιστών και ασφαλισμένων.

Τόσο ως φορείς καινοτομίας όσο και ως μείζονες παράγοντες στην πρόληψη των κινδύνων που σχετίζονται με τον κλάδο, οι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές είναι καθημερινά ολοένα και περισσότερο αφοσιωμένοι στους καταναλωτές.


*Στη Γενική Συνέλευση του BIPAR, συζητήθηκαν πολλά και σημαντικά θέματα κανονιστικών ρυθμίσεων που βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη στην Ε.Ε. και επηρεάζουν άμεσα και έμμεσα τους ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές. Τη χώρα μας και την ΕΑΔΕ εκπροσώπησε ο κ. Παναγιώτης Λελεδάκης, ως Αντιπρόεδρος της ΕΑΔΕ και Πρόεδρος του ΠΣΑΣ. Υπό τον τίτλο «Γνωρίζεις τι σε περιμένει, κύριε Ασφαλιστικέ Σύμβουλε; Εξελίξεις στην καταιγίδα κανονιστικών ρυθμίσεων», ο κ. Λελεδάκης ετοίμασε ένα ενδιαφέρον άρθρο για την «Α.Α.». Αναζητήστε το στο τεύχος Σεπτεμβρίου της «Α.Α.».

 

Προηγούμενο άρθροΝΝ Ηellas και Τράπεζα Πειραιώς ανανεώνουν τη συνεργασία τους στο Βancassurance
Επόμενο άρθροEditorial Σεπτέμβριος 2017: Τα του… οίκου μας ορατά και στους απέξω!