Κυβερνοεπιθέσεις: Ζωτικής σημασίας για τους ασφαλιστές οι πληροφορίες

Οι προσπαθειες των ασφαλιστών να παρέχουν λύσεις στους πελάτες τους σε σχέση με τις κυβερνοεπιθέσεις παρακωλύεται από την έλλειψη πληροφοριών. Αυτό ήταν ένα από τα κεντρικά μηνύματα της ειδικής εκδήλωσης για τον κυβερνοχώρο που πραγματοποίησε στις 18 Οκτωβρίου η Insurance Europe.

Όπως τονίστηκε κατά την εκδήλωση, οι ολοένα και πιο καταστροφικές επιθέσεις στον κυβερνοχώρο σημαίνουν ότι είναι ζωτικής σημασίας για την κοινωνία να προστατευθεί από αυτήν την αναδυόμενη απειλή.

Οι ασφαλιστές αποτελούν μέρος της λύσης και πολλοί ήδη παρέχουν μια σειρά υπηρεσιών στους πελάτες τους, συμπεριλαμβανομένης της πρόληψης των κινδύνων, των συμβουλών μετριασμού του κινδύνου και της μεταφοράς κινδύνου.

Ωστόσο, οι προσπάθειές τους παρακωλύονται κυρίως από την έλλειψη πληροφοριών σχετικά με τις επιθέσεις στον κυβερνοχώρο.

Οι ασφαλιστές θα είναι σε θέση να προσφέρουν πολύ πιο προσαρμοσμένη προστασία και συμβουλές, εάν έχουν πρόσβαση σε ανώνυμες πληροφορίες σχετικά με επιθέσεις που συμβαίνουν στον κυβερνοχώρο.

Δύο νομοθετήματα της ΕΕ, τα οποία πολύ σύντομα θα ξεκινήσουν να ισχύουν (Μάιο και Αύγουστο, αντίστοιχα του 2018), προσφέρουν μια σημαντική ευκαιρία για να συμβεί αυτό.

Πρόκειται για τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων (General Data Protection Regulation GDPR) και την Οδηγία για την ασφάλεια των δικτύων και των πληροφοριακών συστημάτων (Directive on Security of Network and Information Systems NIS).

Όπως σχολίασε η Michaela Koller, Γενική Δ/ντρια της Insurance Europe, «οι οδηγίες αυτές θα δημιουργήσουν πληθώρα νέων δεδομένων σχετικά με τα περιστατικά στον κυβερνοχώρο. Οι ασφαλιστές θα μπορούσαν να ενισχύσουν σημαντικά την ικανότητά τους να συμβάλλουν στην καταπολέμηση των κυβερνοκινδύνων, αν τους δοθεί πρόσβαση σε αυτές τις πληροφορίες με ανώνυμη μορφή».

Στην εκδήλωση αναδείχτηκε, επίσης, η ανάγκη να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση του κόσμου σχετικά με τους κινδύνους του κυβερνοχώρου.

Στην κατεύθυνση αυτή αρκετές ασφαλιστικές ενώσεις διαδραματίζουν ήδη σημαντικό ρόλο. Ορισμένες έχουν δημιουργήσει ενημερωτικά φυλλάδια για τις ΜΜΕ που παρέχουν συμβουλές και πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να προβλέψουν και να ελαχιστοποιήσουν τον αντίκτυπο των κυβερνοκινδύνων, ενώ άλλες έχουν αναπτύξει κατευθυντήριες γραμμές που επιτρέπουν στις ΜΜΕ να ελέγχουν τη δική τους ανθεκτικότητα στον κυβερνοχώρο.

Παραδείγματα αυτών των προγραμμάτων είναι διαθέσιμα εδώ. 

Όπως τόνισε η κα Koller: «Η δράση των αρχών είναι επίσης ευπρόσδεκτη. Για παράδειγμα, η πρόσφατη δέσμη μέτρων για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αποτελεί ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση, καθώς ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να αναλάβουν δράσεις ευαισθητοποίησης. Ανυπομονούμε να δούμε αυτή τη δέσμη μέτρων να μεταφράζεται σε συγκεκριμένες δράσεις».

Δείτε εδώ την μπροσούρα της εκδήλωσης.