Με αφορμή την IDD η Insurance Europe ζητά ελαστικότερα χρονοδιαγράμματα

Ενόψει της επικείμενης συνεδρίασης των μόνιμων αντιπροσώπων των κρατών μελών (COREPER II) με αντικείμενο την οδηγία περί διανομής ασφαλιστικών προϊόντων (IDD), η Insurance Europe εξέφρασε την ικανοποίησή της για την πρόταση καθυστέρησης της ημερομηνίας εφαρμογής της IDD και των συνοδευτικών κατ’ εξουσιοδότησης πράξεων.

Ο William Vidonja, επικεφαλής των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της Insurance Europe, δήλωσε:«Είναι σημαντικό, ο ευρωπαϊκός ασφαλιστικός κλάδος να έχει αρκετό χρόνο, για να εφαρμόσει τις απαιτούμενες αλλαγές από το σημείο που καθιερώνεται η ρυθμιστική βεβαιότητα. Δεδομένου ότι οι κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμοί  επιπέδου 2 δημοσιεύθηκαν στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ, στις 20 Δεκεμβρίου, για μια οδηγία που θα ισχύει στις 23 Φεβρουαρίου, ο κλάδος θεωρεί ότι το χρονοδιάγραμμα είναι υπερβολικά σφιχτό για να παρέχει στους ασφαλιστές ρεαλιστικό χρόνο για τον σωστό σχεδιασμό και τη δοκιμή των αναγκαίων αλλαγών. Η αναβολή της ημερομηνίας υποβολής των αιτήσεων θα επιτρέψει στις ασφαλιστικές εταιρείες να προετοιμαστούν καλύτερα για την ορθή εφαρμογή της IDD, γεγονός που θα ωφελήσει και τους καταναλωτές.

Η ταχεία επικύρωση της πρότασης που καθυστερεί την ημερομηνία εφαρμογής είναι πλέον επιτακτική.

Παρόλο που η Insurance Europe αντιλαμβάνεται ότι είναι πλέον αδύνατο να διεξαχθούν έγκαιρα όλα τα διαδικαστικά βήματα, για να εξασφαλιστεί ότι η καθυστέρηση θα τεθεί σε ισχύ πριν από την τρέχουσα ημερομηνία εφαρμογής της IDD, οποιαδήποτε καθυστέρηση στην επίσημη έγκριση της τροποποιητικής οδηγίας πρέπει να περιοριστεί στο ελάχιστο. Είναι επίσης ζωτικής σημασίας να συμπεριληφθεί στο τελικό κείμενο ένας μηχανισμός, όπως η τρέχουσα πρόταση αναδρομικής εφαρμογής της καθυστέρησης, ώστε οι ασφαλιστές να είναι σίγουροι για τους κανόνες που θα ισχύουν.

Η Insurance Europe επιθυμεί επίσης να αναφερθεί στην γενικότερη ανησυχία της για τα υπερβολικά αυστηρά χρονοδιαγράμματα που έχουν τεθεί ως προς την εφαρμογή των νομοθετικών πρωτοβουλιών στο πλαίσιο της παρούσας διαδικασίας Lamfalussy. Η Insurance Europe καλεί, συνεπώς, την Επιτροπή να εξετάσει σοβαρά τη θέσπιση ξεχωριστών ημερομηνιών μεταφοράς και εφαρμογής των νομοθετικών της προτάσεων, προκειμένου να διασφαλίσει ότι θα υπάρξει ελάχιστη περίοδος ενός έτους για την εφαρμογή από όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη μετά την ολοκλήρωση των κειμένων που αφορούν τα επίπεδα 1 και 2».