ΝΝ Hellas: Και πιθανό και δυνατό

Χρόνια πολλά είχα να παρακολουθήσω τόσο ενδιαφέρον Συνέδριο Πωλήσεων ασφαλιστικής εταιρείας!

Η φήμη ότι η παρούσα διοίκηση της συγκεκριμένης ασφαλιστικής εταιρείας στοχεύει στην ολική επαναφορά της και την επανάκτηση του ηγετικού της ρόλου στην ελληνική ασφαλιστική αγορά, διαμορφώνεται σε ισχυρό ενδεχόμενο και μάλιστα λίαν συντόμως.

Εκτιμώντας τα όσα παρακολούθησα, πιστεύω ότι ο συνδυασμός της ύπαρξης στρατηγικής αλλά και εξαιρετικού έμψυχου ανθρώπινου δυναμικού, τόσο στη Διοίκηση όσο και στο δίκτυο, έχουν πείσει τον Μέτοχο να επενδύσει με βεβαιότητα για το αποτέλεσμα.

Στο ετήσιο Συνέδριο  Πωλήσεων της NN Hellas που έλαβε χώρα στο Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού, στις 12 Απριλίου, πέρα από τους εξαιρετικούς εισηγητές διέκρινα ένα άλλο μοντέλο συλλογικής ηγεσίας, με στιβαρό τιμονιέρη, που δεν νιώθει απειλές και δεσμεύσεις, δεν φοβάται τις συγκρίσεις και εμπιστεύεται έναν Διευθυντή Πωλήσεων, ο οποίος, εμφανώς, έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη και τον σεβασμό του Δικτύου.

Διέκρινα μία στρατηγική στόχευση αλλά και δέσμευση της διοίκησης της Εταιρείας να επιδιώξει τη συγκατοίκηση των συμφερόντων του Μετόχου στο ίδιο “οίκημα” με τα συμφέροντα των πελατών και του Δικτύου διάθεσης των προϊόντων – υπηρεσιών της.

Διέκρινα εμπιστοσύνη στη διάκριση των εξουσιών, που απαιτεί η κοινή στόχευση.

Διέκρινα, τέλος, ότι η επιτυχία του νέου εγχειρήματος της NN Hellas θα επιφέρει κάλλιστα ανταγωνιστικά αποτελέσματα στα προϊόντα, στα στελέχη, στις επιλογές του συνόλου, και έτσι θα συμβάλει στη βελτίωση της ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς της επόμενης ημέρας.

Και επειδή τα… γραπτά μένουν…

Ίδωμεν

Δημήτρης Ρουχωτάς

Για το Συνέδριο Πωλήσεων και τις βραβεύσεις που έλαβαν χώρα κατά τη διάρκειά του εκτενέστερα στην έντυπη έκδοση της «Α.Α.» προσεχώς!