Στις 9 & 10 Ιουνίου οι εξετάσεις ασφαλιστικών διαμεσολαβητών στην Αθήνα

Η Τράπεζα της Ελλάδος  ανακοίνωσε ότι οι εξετάσεις πιστοποίησης γνώσεων ασφαλιστικών διαμεσολαβητών Επιπέδου A, θα διεξαχθούν το Σάββατο 9 Ιουνίου 2018 στην Αθήνα, ενώ οι εξετάσεις για τα επίπεδα Β, Γ, Δ  θα διεξαχθούν την Κυριακή 10 Ιουνίου 2018 στην Αθήνα.

Την Αίτηση Συμμετοχής στις Εξετάσεις καθώς και οδηγίες σχετικά με την Αίτηση και το τέλος εξετάσεων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν στο δικτυακό τόπο της Τράπεζας της Ελλάδος.