Τα 8.122 συμβόλαια της International που πάνε Εθνική

Αναρτήθηκε στο site της International Life ο Πίνακας των Συμβολαίων που μεταβιβάζονται στην Εθνική Ασφαλιστική. Πρόκειται για 8.122 ατομικά συμβόλαια, τα οποία, όπως αναφέρει στην ανακοίνωσή του, με ημερομηνία 8/3/2017, ο Ασφαλιστικός Διαχειριστής, κ. Ιωάννης Περιστέρης, «την 09/02/2017 πληρούσαν όλα τα παρακάτω i., ii, iii., iv. και v. αναφερόμενα κριτήρια:

i.   Δεν είχαν «ακυρωθεί» ή «ελευθεροποιηθεί» μέχρι την 09/02/2017, λόγω μη έγκαιρης πληρωμής της τελευταίας δόσης των ασφαλίστρων τους στην ασφαλιστική εταιρία International Life ΑΕΑΖ, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην αντίστοιχη Ειδοποίηση Πληρωμής Ασφαλίστρων τους και τους αντίστοιχους όρους του ατομικού συμβολαίου.

ii.  Δεν είχαν χαρακτηρισθεί μέχρι την 09/02/2017 ως «άκυρα» ή «υπό εξαγορά» ή «ελεύθερα», επειδή η International Life ΑΕΑΖ δεν είχε εν τω μεταξύ παραλάβει στα Κεντρικά της Γραφεία, Κηφισίας 7 & Νεαπόλεως 2, 15123 Μαρούσι Αττικής, ανάλογο ενυπόγραφο αίτημα του Συμβαλλόμενου – Λήπτη της Ασφάλισης του ατομικού συμβολαίου.

iii. Δεν είχαν λήξει μέχρι την 09/02/2017 λόγω «θανάτου του κυρίως ασφαλιζόμενου», δηλαδή λόγω θανάτου του ατόμου που ασφαλίζεται με τον Βασικό Κίνδυνο Ζωής, υπό την απαραίτητη προϋπόθεση ότι μέχρι την 09/02/2017 η International Life ΑΕΑΖ είχε παραλάβει στα Κεντρικά της Γραφεία, Κηφισίας 7 & Νεαπόλεως 2, 15123 Μαρούσι Αττικής, ανάλογη ενυπόγραφη επιστολή ή fax (στο 210-81.19.109) ή email (στο inlife@inlife.gr).

iv. Το ατομικό συμβόλαιο δεν ήταν την 09/02/2017 σε καθεστώς «Α.Π.Α.», δηλαδή δεν είχε απαλλαγεί ο Συμβαλλόμενος – Λήπτης της Ασφάλισης από την International Life ΑΕΑΖ με κατάλληλη Πρόσθετη Πράξη από την υποχρέωση πληρωμών ασφαλίστρων όλων ή κάποιων καλύψεών του λόγω Μ.Ο.Α. (Μόνιμης Ολικής Ανικανότητας για κάθε εργασία) είτε του ιδίου είτε του κυρίως ασφαλιζόμενου.

v.  Τουλάχιστον μια από τις ασφαλιστικές καλύψεις του ατομικού συμβολαίου, είτε αυτό είναι «Ζωής» (ασφαλιστικοί κλάδοι Ι.1 ή Ι.2) είτε είναι «Unit Linked» (ασφαλιστικός κλάδος III) να κατατάσσεται στον ασφαλιστικό κλάδο Ι.3 του άρθρου 5 του Ν. 4364/2016, δηλαδή προβλέπει ασφαλιστικές παροχές σε ασφαλιζόμενο άτομο τουλάχιστον ενός από τους παρακάτω τύπους (ομοειδείς ομάδες καλύψεων):

  • α΄βάθμιας περίθαλψης από αιτία ασθένειας ή
  • β΄βάθμιας περίθαλψης από αιτία ασθένειας ή
  • «Εν Υγεία Υπερπροστασία», δηλαδή κάλυψη σοβαρών ασθενειών ή
  • Σοβαρές Ασθένειες
  • Νοσοκομειακό επίδομα από αιτία ασθένειας ή
  • Κάλυψη επείγουσας μεταφοράς ή
  • «Εν Υγεία Επίδομα Χειρούργου» από αιτία ασθένειας, δηλαδή καταβολή χειρουργικού επιδόματος σε περίπτωση νοσηλείας από ασθένεια».

Για να δείτε τον τελικό πίνακα μεταβιβαζόμενων συμβολαίων πατήστε εδώ.

Δείτε εδώ τι δήλωσαν οι κ.κ. Χρ. Σαρδελής και Στ. Κωνσταντάς.