Τι θα πληρώνουν για αστική ευθύνη οι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές;

Σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο Ρυθμιστικών Τεχνικών Προτύπων για την υποχρεωτική ασφάλιση επαγγελματικής ευθύνης των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών

Η EIOPA έχει θέσει σε δημόσια διαβούλευση, στον δικτυακό της τόπο EIOPA’s Website, σχέδιο Ρυθμιστικών Τεχνικών Προτύπων για την προσαρμογή των βασικών ποσών υποχρεωτικής ασφάλισης επαγγελματικής ευθύνης και μέγιστων ποσών απαλλαγής των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών, ενόψει της Οδηγίας 2016/97/ΕΕ (Insurance Distribution Directive – IDD).

Η περίοδος της δημόσιας διαβούλευσης λήγει στις 27 Απριλίου 2018.

Για να δείτε τις σχετικές πληροφορίες πατήστε εδώ.