Το παράδειγμα της ΑΤΕ Ασφαλιστικής

Η ΑΤΕ Ασφαλιστική συνιστά ένα διδακτικό παράδειγμα, που αξίζει την προσοχή του συνόλου των ενασχολούμενων με την Ιδιωτική Ασφάλιση στην πατρίδα μας.

Η αξιοσύνη των στελεχών της, η απόλυτη εμπιστοσύνη των συνεργατών της και η ικανοποίηση των πελατών της μπορεί και αντιπαλεύει τις πλέον αντίξοες συνθήκες που έχει αντιμετωπίσει ποτέ μία ελληνική ασφαλιστική εταιρεία στην Ελλάδα, σε αντίθεση με άλλα γεγονότα που κυριαρχούν στην επικαιρότητα σήμερα.

Δεν είναι μόνο τα νούμερα, τα οποία αποδεικνύουν τα κέρδη και την πολύ καλή σύνθεση του χαρτοφυλακίου της. Δεν είναι η επάρκεια που επιδεικνύει η Εταιρεία στις απαιτήσεις των κανόνων φερεγγυότητος αλλά και τις κεφαλαιακές απαιτήσεις εντός του νέου εποπτικού πλαισίου Φερεγγυότητα ΙΙ που ισχύει από την αρχή του έτους. Τα παραπάνω μπορεί κανείς να τα βρει και να τα μελετήσει στις λογιστικές καταστάσεις της Εταιρείας. Είναι εκείνο, που δεν μπορεί κανείς να δει στις καταστάσεις αυτές, αλλά το γνωρίζουν όλοι όσοι ασχολούνται με την ελληνική ασφαλιστική αγορά. Είναι η υπεράνθρωπη και αποτελεσματική προσπάθεια που καταβάλλουν οι άνθρωποι.

Η Διοίκηση της Εταιρείας μπορεί να μη νομιμοποιείται να μιλήσει για τα επιτεύγματα και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες τα επιτυγχάνει, εμείς όμως αντιθέτως μπορούμε να της αποδώσουμε τα εύσημα και να αναδείξουμε το παράδειγμα.

Διοίκηση, συνεργάτες και πελάτες ανατρέπουν τα δεδομένα, που θέλουν τις εκκρεμότητες της στρατηγικής απόφασης αλλά και την αδράνεια των εμπλεκομένων σε αυτές, παρά πάσα λογική, να χαλυβδώνουν και να ενισχύουν τη λειτουργικότητα και την αποτελεσματικότητα της Εταιρείας.

Αυτή είναι η δική μας εκτίμηση και την εκφράζουμε ανεπιφύλακτα, σαν σχόλιο για την υψηλή κερδοφορία και την ενίσχυση της κεφαλαιακής επάρκειας της ΑΤΕ Ασφαλιστική.

 

Διαβάστε επίσης: Το παράδειγμα των εργαζομένων της ΑΤΕ Ασφαλιστικής


 

ΑΤΕ Ασφαλιστική: Υψηλή κερδοφορία και ενίσχυση κεφαλαιακής επάρκειας

Η ΑΤΕ Ασφαλιστική συνέχισε την κερδοφόρο πορεία της και για το 2015, παρουσιάζοντας κέρδη προ φόρων ύψους 21,7 εκατ. ευρώ για το 2015, έναντι κερδών προ φόρων, ύψους 19,9 εκ. το 2014.

«Σε ένα ιδιαίτερα απαιτητικό οικονομικό και κοινωνικό περιβάλλον και ένα αμείωτης έντασης ανταγωνισμό, η ΑΤΕ Ασφαλιστική κατάφερε να διατηρήσει την κερδοφορία της σε υψηλά επίπεδα και να περιορίσει τη μείωση των ασφαλιστικών της εργασιών, δεδομένης της μεταβατικής περιόδου αλλαγής του μετόχου», αναφέρεται χαρακτηριστικά σε σχετικό δελτίο τύπου που εξέδωσε η εταιρεία.

Η συνολική παραγωγή ασφαλίστρων της ΑΤΕ Ασφαλιστικής (μικτά εγγεγραμμένα ασφάλιστρα) για το 2015, διαμορφώθηκε στα 124,7 εκατ. ευρώ, έναντι 134,5 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης περυσινής χρήσης, εντοπίζοντας τη μείωση αυτή κατά κύριο λόγο στον Κλάδο Αστικής Ευθύνης Οχημάτων. Αντίστοιχα, η μεγαλύτερη αύξηση ασφαλίστρων σημειώθηκε στον Κλάδο Τεχνικών Ασφαλίσεων η συμμετοχή του οποίου στο συνολικό χαρτοφυλάκιο Γενικών Ασφαλίσεων, ξεπερνά το 20%. 

Το συνολικό χαρτοφυλάκιο ασφαλίστρων της ΑΤΕ Ασφαλιστικής, για το 2015, κατανέμεται σε ποσοστό 27% ή ποσό 33,7 εκατ. ευρώ που αφορά στις ασφαλίσεις Ζωής και σε ποσοστό 73%, ή ποσό 91 εκατ. ευρώ που αφορά στις ασφαλίσεις κατά Ζημιών.

Η ΑΤΕ Ασφαλιστική κατέβαλε κατά το 2015 ασφαλιστικές αποζημιώσεις που ανήλθαν στα 79 εκατ. ευρώ έναντι 90 εκατ. ευρώ, για το 2014.

Παράλληλα, συνεχίζοντας τη στρατηγική λειτουργικής κερδοφορίας, η ΑΤΕ Ασφαλιστική κατάφερε να ενισχύσει σημαντικά τα κεφάλαιά της, τα οποία την 31.12.2015 ανέρχονται  σε 112,7 εκατ. ευρώ, καλύπτοντας έτσι πλήρως τους κανόνες Φερεγγυότητας Ι και ασφαλιστικής τοποθέτησης προς τις Εποπτικές Αρχές αλλά και τις κεφαλαιακές απαιτήσεις εντός του νέου εποπτικού πλαισίου Φερεγγυότητα ΙΙ, που ισχύει από την αρχή του έτους.

Στο ίδιο δελτίο τονίζεται ότι «κατά την τρέχουσα μεταβατική περίοδο, η ΑΤΕ Ασφαλιστική στοχεύει στην περαιτέρω βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των ασφαλιστικών της προγραμμάτων και στην προστασία του χαρτοφυλακίου της από ενέργειες του ανταγωνισμού, παρέχοντας στους Συνεργάτες της αξιόπιστες λύσεις και σύγχρονες υπηρεσίες, με έμφαση στην απλοποίηση και στη μείωση του λειτουργικού τους κόστους.

Επίσης, με στόχο την επιβράβευση των Συνεργατών που σταθερά την τιμούν με τη στήριξή τους, η ΑΤΕ Ασφαλιστική συνεχίζει την εφαρμογή πολιτικής κινήτρων, που επιβραβεύουν τη διατήρηση ή και την αύξηση της παραγωγής στην Εταιρεία».

Σύμφωνα με τη Διοίκηση της ΑΤΕ Ασφαλιστικής, η στρατηγική της Εταιρείας για το 2016, αξιοποιεί την πολύτιμη και εξειδικευμένη γνώση και εμπειρία των στελεχών της και λαμβάνει ως βάση τη διαφάνεια, τη φερεγγυότητα και την αξιοπιστία στις συναλλαγές και στις σχέσεις της με Συνεργάτες και με πελάτες. Με άξονες στρατηγικής τη συνεχή βελτίωση των ασφαλιστικών προγραμμάτων και υπηρεσιών, τη στοχευμένη ανάπτυξη των εργασιών στον Κλάδο Ζωής και Υγείας, τη διατήρηση του πολύ ικανοποιητικού επιπέδου εξυπηρέτησης των πελατών και τη συνεχή βελτίωση της υποστήριξης των Συνεργατών, επιβεβαιώνει την ηγετική της παρουσία σε όλους τους Ασφαλιστικούς Κλάδους της Ελληνικής Αγοράς.