Xρ. Αχής: Προσηλωμένος στην υγεία της Ορίζων

442

Βαριά κληρονομιά, μιας εξαιρετικής οικογενειακής πορείας, διαχειρίζεται επάξια ο κ. Χρήστος Αχής, ο νεότερος, Υπεύθυνος Πωλήσεων & Marketing της Ορίζων Ασφαλιστικής!
Η ιστορία αυτού του τόπου αλλά και της ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς γράφτηκε και γράφεται από επώνυμους Έλληνες. Λίγους μεν, σπουδαίους δε.
Συνειδητοποιημένα σεμνός, φιλομαθής και κοινωνός των αρχών και των κανόνων της ασφαλιστικής πρακτικής αναδεικνύεται, ως εκ του κειμένου, ο συνεντευξιαζόμενος.
Παρακολουθήστε τον!

Συνέντευξη στη Νίκη Πρωτονοτάριου

Κύριε Αχή, μιλήστε μας για τη νέα είσοδο της Εταιρείας σας στις Ατομικές Ασφάλειες Ζωής και Υγείας. Τι ήταν εκείνο που σας οδήγησε στη λήψη της συγκεκριμένης απόφασης; Τι προϊόντα προσφέρετε και ποιο είναι το ανταγωνιστικό πλεονέκτημά τους;
Χρ. Α.: Πριν από μερικούς μήνες θεωρήσαμε ότι έχουν ωριμάσει οι συνθήκες για να επαναδραστηριοποιήσουμε τον κλάδο Ζωής και Υγείας, εκμεταλλευόμενοι το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα που έχουμε ως μικτή εταιρεία, φυσικά με σωστή οργάνωση και ορθολογικές κινήσεις. Τα ασφαλιστικά προγράμματα Ζωής και Υγείας, που είναι άμεσα συνυφασμένα με τα πιο ευαίσθητα σημεία της ανθρώπινης φύσης, δεν αφήνουν περιθώρια για ατέλειες, καθυστερήσεις και ασάφειες. Ως εκ τούτου, η πρώτη φάση αυτής της επανεκκίνησης σηματοδοτήθηκε με τη δημιουργία απλών ασφαλίσεων ζωής, που συνδυάζονται με κάλυψη πρωτοβάθμιας περίθαλψης και προσωπικού ατυχήματος, και γίνονται σε συνεργασία με τα μεγαλύτερα και πιο αξιόπιστα νοσηλευτικά ιδρύματα της χώρας μας.

Τα βασικότερα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματά μας στα εν λόγω προϊόντα, ιδιαίτερα στο κομμάτι της Υγείας, είναι ότι παρέχουν πλήρη εξωνοσοκομειακή κάλυψη, στα πιο άρτια νοσοκομεία της χώρας αλλά και σε ένα δίκτυο συμβεβλημένων ιατρών και πολυιατρείων με μεγάλη γεωγραφική διασπορά, σε εξαιρετικά ανταγωνιστικό κόστος. Επιπλέον, πολύ σημαντικό είναι ότι στην πρωτοβάθμια περίθαλψη μπορεί να ασφαλιστεί οποιοσδήποτε, ανεξαρτήτως ηλικίας και προϋπαρχουσών παθήσεων, καθώς επίσης ότι προσφέρει εντελώς δωρεάν (συνδυαστικά με τον ΕΟΠΥΥ) απεριόριστες ιατρικές επισκέψεις, checkup και απεριόριστες διαγνωστικές εξετάσεις.

Ταυτόχρονα, προετοιμαζόμαστε προκειμένου, στο άμεσο μέλλον, η Εταιρεία να παρουσιάσει ένα νέο πρόγραμμα δευτεροβάθμιας περίθαλψης (νοσηλευτικό), το οποίο θα μπορεί να λειτουργήσει και ως αναβάθμιση του πρωτοβάθμιου και θα έχει ως στόχο την απόλυτη εξασφάλιση της υγείας των συνανθρώπων μας, στα προαναφερόμενα κορυφαία νοσηλευτικά ιδρύματα.

Εδώ και 50 χρόνια, που η Ορίζων Ασφαλιστική δραστηριοποιείται στην αγορά, έχει σίγουρα ένα μεγάλο Knowhow στις Γενικές Ασφαλίσεις. Ποιες αλλαγές και ποιες στοχευμένες ενέργειες θεωρείτε πως πρέπει να κάνουν οι εταιρείες, προκειμένου να αυξηθούν οι πωλήσεις ασφαλιστικών προϊόντων;
Χρ. Α.: Παραδοσιακά, πυρήνας των δραστηριοτήτων μας ως εταιρεία ήταν ο κλάδος περιουσίας, καθώς είχαμε και έχουμε στο πελατολόγιό μας ορισμένους από τους μεγαλύτερους εμπορικούς και βιομηχανικούς κινδύνους της χώρας, γεγονός που μας επέτρεψε να αποκτήσουμε υψηλή τεχνογνωσία, ευελιξία και αμεσότητα απέναντι σε πελάτες και συνεργάτες.

Η αύξηση του μεριδίου της ασφαλιστικής αγοράς στο ΑΕΠ της χώρας μας, η οποία κατά τεκμήριο έχει εξαιρετικά χαμηλή ασφαλιστική συνείδηση, μπορεί κατά τη γνώμη μου να επιτευχθεί μόνο με μια σειρά κινήσεων. Αρχικά, η προβολή του κλάδου μας και η ενημέρωση του καταναλωτικού κοινού για το πώς η ιδιωτική ασφάλιση μπορεί να συνδράμει θετικά σε πολλές πτυχές της ζωής του. Επίσης, η δημιουργία προϊόντων που να ταιριάζουν τόσο στις σταθερά δυσχερείς οικονομικές συνθήκες, αλλά παράλληλα να παρέχουν ένα δίχτυ προστασίας για κινδύνους που είναι ρεαλιστικοί για τα δεδομένα της χώρας μας και αναφέρομαι, κυρίως, σε φυσικές καταστροφές. Τέλος, η διαρκής εκπαίδευση των διαμεσολαβούντων, προς την παραπάνω κατεύθυνση, θα προσφέρει σημαντικά στη δημιουργία ισορροπημένων και βιώσιμων χαρτοφυλακίων.

Για τον κλάδο αυτοκινήτου, ειδικότερα, ο οποίος καταλαμβάνει σημαντικό μέρος στη σύνθεση της παραγωγής της Εταιρείας σας, θα ήθελα να σχολιάσετε τη σημαντική μείωση του μέσου ασφαλίστρου που παρατηρείται στην ελληνική αγορά τα τελευταία χρόνια. Πώς κρίνετε αυτή την τάση;
Χρ. Α.: Καταρχάς, ο κλάδος αυτοκινήτου δεν είναι αυτοσκοπός για την εταιρεία μας και στρατηγικός μας στόχος είναι το χαρτοφυλάκιό μας να είναι σαφώς προσανατολισμένο σε άλλους κλάδους. Η μείωση του ασφαλίστρου δείχνει ότι δεν έχουμε διδαχθεί από τα λάθη και τα “ατυχήματα” του παρελθόντος. Σίγουρα, δεν μπορώ να γνωρίζω τη στρατηγική κάθε εταιρείας, αλλά υπάρχουν περιπτώσεις που είναι φύσει αδύνατο το τεχνικό ασφάλιστρο να καλύπτει τις ζημιές και θεωρώ ότι ο στόχος στις συγκεκριμένες περιπτώσεις δεν είναι το κέρδος. Πιστεύω, όμως, ότι διανύουμε τους τελευταίους μήνες αυτής της κατάστασης και όσο πλησιάζουμε χρονικά στην εφαρμογή του Solvency ΙΙ, οι κεφαλαιακές απαιτήσεις θα είναι τόσο σημαντικές, που νομοτελειακά θα οδηγήσουν σε αύξηση των ασφαλίστρων, προσεγγίζοντας σταδιακά το ορθό τεχνικό ασφάλιστρο.

Με την ιδιότητα του Υπεύθυνου Πωλήσεων στην Εταιρεία σας, θα ήθελα να μας μιλήσετε για τις προτεραιότητες και τα κριτήρια που θέτετε όσον αφορά τη σύναψη και τη διατήρηση συνεργασιών με ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές.
Χρ. Α.: Επειδή είμαστε μια μικρή αλλά πλήρως νοικοκυρεμένη εταιρεία, οι συνεργασίες που έχουμε και θέλουμε να αποκτήσουμε στο μέλλον πρέπει να πληρούν κάποια ποιοτικά χαρακτηριστικά. Σίγουρα, η ποιότητα του ανθρώπου, όταν κάνεις μια διαπροσωπική επαφή, παίζει μεγάλο ρόλο, η προσέγγισή του προς το αντικείμενο της εργασίας του και τι θεωρεί ως προτεραιότητα όταν συνεργάζεται με μια ασφαλιστική εταιρεία και, φυσικά, η γνώση του πάνω στο ασφαλιστικό αντικείμενο, που αποτελεί και το βασικό συστατικό για να μπορεί να ασχοληθεί με κλάδους ασφάλισης που έχουν σύνθετα τεχνικά χαρακτηριστικά.

Η γενικότερη φιλοσοφία μας ως εταιρεία είναι να υποστηρίζουμε τις συνεργασίες μας με κάθε δυνατό μέσο και να στεκόμαστε δίπλα στους συνεργάτες μας σε κάθε δυσκολία που αντιμετωπίζουν.

Ανήκοντας στην τρίτη γενιά της οικογένειας Αχή, τι κρατάτε ως παρακαταθήκη, ως πολύτιμη κληρονομιά, και πώς οραματίζεστε το μέλλον της Ορίζων στην ελληνική ασφαλιστική αγορά;
Χρ. Α.: Η μεγαλύτερη κληρονομιά μας είναι η ανθρωποκεντρική προσέγγιση, που έχει μεταλαμπαδευτεί από γενιά σε γενιά.

Όλους τους ανθρώπους με τους οποίους συναναστρεφόμαστε, είτε πρόκειται για πελάτες είτε για συνεργάτες είτε για το προσωπικό της εταιρείας μας, τους αντιμετωπίζουμε ως “οικογένεια”. Επίσης, το γεγονός ότι η εταιρεία έχει μια εξαιρετική καθαρή οικονομική θέση, που είναι το αποτέλεσμα χρηστής διαχείρισης στα 50 χρόνια που δραστηριοποιείται, αποτελεί ισχυρή παρακαταθήκη, η οποία μας επιτρέπει την ασφαλή διαχείριση των ποικιλόμορφων απαιτήσεων του Solvency ΙΙ.

Αναφορικά με το μέλλον, όραμά μας είναι η ορθολογική ανάπτυξη σε όλους τους κλάδους, με έμφαση πάντα στο ισχυρό μας κομμάτι, που είναι ο κλάδος περιουσίας, μακριά από τα κακώς κείμενα της αγοράς, ακόμα και αν αυτό περιορίζει βραχυπρόθεσμα την προοπτική της αύξησης της παραγωγής. Τόσο εγώ όσο και τα αδέλφια μου, τα οποία έχουν εισέλθει στην εταιρεία, πάντα με την εμπειρία και την καθοδήγηση των πρεσβυτέρων, θέλουμε να έχουμε μια καθαρή εταιρεία, που να μπορεί να δίνει λύσεις στα προβλήματα συνεργατών και πελατών.

Προηγούμενο άρθροGenerali Academy 2014: 8ος Κύκλος Εκπαιδευτικών Σεμιναρίων
Επόμενο άρθροTτΕ: Τροποποίηση διατάξεων σχετικά με τις εξετάσεις των διαμεσολαβητών