Ανανεώσεις Αντασφαλιστικών Συμβάσεων

335
του Manfred Brandmaier, Client Manager (Ζημιών) της Munich Re, Ελλάδας και Κύπρου

Μεγάλος ανταγωνισμός, προκλήσεις, αλλά και υγιείς τιμολογήσεις

Ο κ. Manfred Brandmaier, Client Manager (Ζημιών) της Munich Re για  την Ελλάδα και την Κύπρο, μίλησε στην «Ασφαλιστική Αγορά» για τις ανανεώσεις αντασφάλισης του 2011 και τις  εξελίξεις στην τοπική αγορά

Όταν το παρόν τεύχος της Ασφαλιστικής Αγοράς κυκλοφορήσει, η ελληνική ασφαλιστική αγορά ζημιών θα έχει ήδη ξεκινήσει συζητήσεις και διαπραγματεύσεις με διεθνείς αντασφαλίστριες εταιρείες για την ανανέωση των αντασφαλιστικών τους συμβάσεων, οι οποίες παραδοσιακά συνάπτονται σε ετήσια βάση, αρχής γενομένης από την 1η Ιανουαρίου. 
Πριν ξεκινήσει η “αντασφαλιστική σαιζόν”, εκπρόσωποι των αντασφαλιστριών εταιρειών επισκέπτονται την αγορά, έτσι ώστε να διαπιστώσουν τη ζήτηση για ανανέωση από τις ασφαλιστικές εταιρείες. Ταυτόχρονα, διαβιβάζουν και ορισμένα μηνύματα από τις εταιρείες τους, οι οποίες ενδεχομένως να επιθυμούν να αλλάξουν ορισμένους όρους για την επερχόμενη χρονιά. Ζητήσαμε από τον κ. Manfred Brandmaier, εκπρόσωπο μίας εκ των μεγαλυτέρων αντασφαλιστικών εταιρειών, να μας μιλήσει για τις διαπιστώσεις και τις προσδοκίες του, μετά από την πρόσφατη επίσκεψή του στην Ελλάδα και τις συζητήσεις που είχε με στελέχη των εδώ ασφαλιστικών εταιρειών. Επιπλέον, θελήσαμε να μάθουμε ποιες είναι οι σημαντικές εξελίξεις που αναμένει από την αγορά ο ίδιος ως αντασφαλιστής.

Παραδοσιακά, η Munich Re έχει έντονη δραστηριότητα στην Ελλάδα, στην ασφάλιση περιουσίας και στις μηχανολογικές ασφαλίσεις. Πολλές εταιρείες προσφέρουν σήμερα αντασφάλιση επί μη αναλογικής βάσης, διαχωρίζοντας έτσι τους αρχικούς όρους ασφάλισης και το ιστορικό ζημιών από την αντασφαλιστική κάλυψη. Αυτό καθίσταται ακόμα σημαντικότερο σε συγκυρίες σαν την τρέχουσα, όπου τα ασφάλιστρα υποχωρούν, όπως για παράδειγμα στον κλάδο πυρός. Ως αποτέλεσμα, οι αντασφαλίστριες εταιρείες ενδεχομένως να μην είναι πλέον σε θέση να προσφέρουν αναλογική κάλυψη σε ελκυστικές τιμές. Από την άλλη, για τη μη αναλογική αντασφάλιση απαιτείται από τις ασφαλιστικές εταιρείες να διατηρούν υψηλότερα κεφάλαια κινδύνου, καθώς κρατούν μεγαλύτερο μέρος του ασφαλιστικού κινδύνου και της αστάθειάς του. Σύμφωνα με το Solvency II, η εφαρμογή του οποίου σε πανευρωπαϊκό επίπεδο αναμένεται το 2013, η χρήση των κεφαλαίων θα είναι πλέον ένα πολύ σημαντικό στοιχείο. Συνεπώς, εύλογα αναμένει κανείς ότι το 2011 οι εταιρείες θα ανανεώσουν τα αντασφαλιστικά τους προγράμματα χωρίς ιδιαίτερες αλλαγές και με βάση τους όρους του 2010, όμως από το 2012 θα απαιτηθεί μία ενδελεχής αναθεώρηση των επιδράσεων της αντασφάλισης.

Μεγάλος ανταγωνισμός υπάρχει και στους κλάδους ζημιών (εκτός του κλάδου πυρός και casualty), στους οποίους η Munich Re περιλαμβάνει και το χαρτοφυλάκιο αντασφάλισης αυτοκινήτου. Η σημερινή κατάσταση στην αγορά ασφάλισης αυτοκινήτου είναι εξαιρετικά ανταγωνιστική. Σε πολλές περιπτώσεις, η παραγωγή ασφαλίστρων ενδέχεται να μην επαρκεί για τη χρηματοδότηση των αντίστοιχων εκροών για την κάλυψη απαιτήσεων, πρόσκτησης και λοιπών δαπανών. Συγκεκριμένα, τα αυξημένα όρια, σύμφωνα με την 5η Οδηγία Αυτοκινήτου, καθώς και ο αυξημένος ΦΠΑ θα επηρεάσουν ακόμα περισσότερο την κερδοφορία. Στα συμβόλαια αστικής ευθύνης αυτοκινήτου με μακροχρόνιες προβλέψεις αποζημιώσεων, στο παρελθόν υπήρχε όφελος από τους τόκους επί των αποθεματικών. Ωστόσο, ο κλάδος βρίσκεται πλέον αντιμέτωπος με μία κατάσταση όπου οι επενδυτικοί φορείς δεν προσφέρουν πλέον τα επιθυμητά υψηλά επίπεδα αποδόσεων. Συνεπώς, οι εταιρείες θα χρειαστεί να προβλέπουν υψηλότερα ποσά για μελλοντικές πληρωμές ζημιών απ’ ό,τι σήμερα, χωρίς να έχουν τα οφέλη των υψηλών εσόδων από τόκους. Η πρόκληση αυτή δεν είναι σημαντική μόνο για τον κλάδο πρωτασφάλισης αλλά και για τις αντασφαλιστικές εταιρείες, οι οποίες θα πρέπει να λάβουν αυτή την υστέρηση υπόψη κατά την τιμολόγηση των ανανεώσεων. 

Όμως, για την ασφάλιση ευθύνης μπορούν να ειπωθούν περισσότερα. Σε ορισμένους κλάδους, όπως η ιατρική αμέλεια, αναμένεται αύξηση των απαιτήσεων. Από την άλλη, μπορεί να παρουσιαστούν και ευκαιρίες για τον ασφαλιστικό κλάδο, όπως για παράδειγμα οι περιπτώσεις ανάπτυξης καλά δομημένων και τιμολογημένων ασφαλιστικών προϊόντων για την κάλυψη της νομικής περιβαλλοντικής ευθύνης.

Οπωσδήποτε, ένα από τα κύρια υπό συζήτηση θέματα μεταξύ πρωτασφαλιστών και αντασφαλιστών είναι η εφαρμογή του Solvency II στις αρχές του 2013. Όπως έχει ήδη αναφερθεί, μεταξύ άλλων, ο νέος υπολογισμός φερεγγυότητας θα κατανέμει επαρκή κεφάλαια κινδύνου σε κάθε κλάδο, σύμφωνα με το μοντέλο μέτρησης κινδύνου (value-at-risk) και το υπάρχον πρόγραμμα αντασφάλισης. Είναι προφανές ότι με την εφαρμογή του σωστού αντασφαλιστικού προγράμματος, μία εταιρεία θα είναι σε θέση να μειώσει κατά πολύ τα κεφάλαια κινδύνου. Έτσι, ενδεχομένως να μη χρειαστεί να αυξήσει την κεφαλαιακή της βάση. Ή, ίσως, να μπορεί να χρησιμοποιήσει το υπερβάλλον ή “απελευθερωμένο” κεφάλαιο για να χρηματοδοτήσει άλλες επιχειρηματικές ευκαιρίες, που ενδεχομένως να έχουν υψηλότερες αποδόσεις. Λόγω της επίδρασης της αντασφάλισης σε μελλοντικούς υπολογισμούς φερεγγυότητας, πρόκειται να αλλάξει ο παραδοσιακός της ρόλος. Στο παρελθόν, η αντασφάλιση θεωρούνταν ένα μέσο μεταβίβασης της έκθεσης σε κίνδυνο σε κάποιον τρίτο. Στο μέλλον, οι αντασφαλιστικές εκχωρήσεις θα αποτελούν μία νέα πρόταση αξίας και οι ασφαλιστικές εταιρείες θα μπορούν να τις χρησιμοποιούν ως υποκατάστατο κεφαλαίου.

Εν τω μεταξύ, πολλές εταιρείες στην αγορά έχουν συμπληρώσει τη μελέτη QIS5. Αναμένεται η ανάλυση των αποτελεσμάτων. Εν είδει άσκησης, θα πρέπει να διαμορφωθεί η επίδραση της αντασφάλισης στα Απαιτούμενα Κεφάλαια Φερεγγυότητας (SRC) και να προσδιοριστούν τα πλέον αποδοτικά προγράμματα αντασφάλισης. Συγκεκριμένα, θα πρέπει να αναμένονται αλλαγές στις υφιστάμενες αντασφαλιστικές συμβάσεις για τις ανανεώσεις του 2012. Στην ασφάλιση περιουσίας, για παράδειγμα, επιστροφή από τις μη αναλογικές στις αναλογικές συμβάσεις, η οποία θα επιφέρει μικρότερη επιβάρυνση στα κεφάλαια. Η Munich Re είναι κατάλληλα προετοιμασμένη να αποτελέσει ικανό συνομιλητή και για το θέμα του Solvency II και έχει ήδη, σε πολλές περιπτώσεις, προσφέρει την εξειδικευμένη εμπειρία της στην ελληνική ασφαλιστική αγορά.

Τέλος, η εισαγωγή του Solvency II θα έχει, ελπίζουμε, μία επιπλέον επίπτωση στην ασφαλιστική αγορά. Λόγω του αυστηρού ελέγχου και της διαχείρισης των κεφαλαίων κινδύνου, μη κερδοφόροι κλάδοι που δεν έχουν επαρκή απόδοση, ώστε να εξασφαλίζεται ικανός πιστωτικός τόκος επί των κεφαλαίων, θα πρέπει είτε να διακόπτονται είτε να βελτιώνονται. Στην τελική ανάλυση, αυτό θα αναγκάσει την αγορά να στραφεί σε τεχνικά υγιείς τιμολογήσεις, που θα εξασφαλίζουν επαρκή περιθώρια από τις επιχειρηματικές εργασίες, κάτι που δεν ισχύει σήμερα σε πολλές περιπτώσεις. 

Πρόσφατα, η Munich Re ανακοίνωσε τα αποτελέσματά της για το 3ο τρίμηνο του 2010 και επιβεβαίωσε την οικονομική της ευρωστία, με υψηλότερα ενοποιημένα αποτελέσματα για το 2010 από τα αναμενόμενα. Πλέον, αναμένουμε ενοποιημένα κέρδη της τάξης των 2,4 δις ευρώ για ολόκληρη τη χρήση, έναντι πρόβλεψης 2 δις ευρώ. Στο τρίτο τρίμηνο, ο Όμιλος κατέγραψε κέρδη 761 εκατ. ευρώ (650 εκατ.), βάσει ενός καλού τεχνικού αποτελέσματος ύψους 785 εκατ. ευρώ (852 εκατ.) και –όπως και στο πρώτο εξάμηνο– υψηλά επενδυτικά αποτελέσματα. Οι λόγοι που μας κάνουν να πιστεύουμε ότι η χρήση θα κλείσει με υψηλότερα κέρδη είναι τα αυξημένα έσοδα επενδύσεων μέχρι στιγμής και η ευνοϊκή πορεία των απαιτήσεων το τρίτο τρίμηνο. 

Με την οικονομική της ευρωστία και εκτενέστατη γνώση των κινδύνων, την υψηλού επιπέδου εμπειρογνωμοσύνη και αποδεδειγμένη ικανότητα στη διαχείριση κινδύνου, η Munich Re προσδοκά στη διατήρηση των στενών της δεσμών με την ελληνική αγορά και στην παροχή προστιθέμενης αξίας στους πελάτες της. Περισσότερο από ποτέ, η Munich Re θεωρεί σήμερα τον εαυτό της ως κορυφαίο αντασφαλιστή, με προϊόντα, λύσεις και υπηρεσίες που στηρίζουν τους πελάτες σε όλο το μήκος της αλυσίδας αξίας.

 

Προηγούμενο άρθροΟι ενστάσεις των ασφαλιστών για τις νέες φορολογικές προτάσεις της Ε.Ε.
Επόμενο άρθροΑλλάζει το τοπίο στην ασφάλιση Νομικής Προστασίας