Καλό και Ασφαλισμένο το 2016!

Editorial Ιανουαρίου 2016

Οι ηγέτες της ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς αναλογίζονται, εκτιμούν, εύχονται και προσδοκούν, απαντώντας στα ερωτήματά μας, καλωσορίζοντας το 2016.

Προβληματισμένοι και σκεπτόμενοι, όλοι οι Έλληνες μαζί και οι δεκάδες χιλιάδες “επιβάτες” της ασφαλιστικής μας αγοράς, διαμορφώνουμε ένα κλίμα.

Ο τόπος μας και οι άνθρωποι επιζητούν καλύτερες ημέρες και εργάζονται γι’ αυτές.
Συνδιαμορφώνουν, με τις ενέργειές τους, τις πρωτοβουλίες τους, τις αντιδράσεις τους και τις αρνήσεις τους, την ίδια τη ζωή.

Η επιχειρηματικότητα προσβλέπει και εργάζεται για την κοινωνική ευημερία. Η Ασφάλιση προνοεί, εκπαιδεύει και εξασφαλίζει, ώστε οι κόποι και οι προσπάθειες των ατόμων και του συνόλου να μην εκτίθενται στο τυχαίο ούτε στο “κακό” πεπρωμένο. Έχουμε τη δική μας φιλοσοφία.

Ναι, η “ιδιοτέλεια” της Ιδιωτικής Ασφάλισης ενέχει τοποθετήσεις αντιλήψεων πέρα και έξω από εμπορικές πρακτικές και αυτές “ενδύονται” με τεχνοκρατική εξειδίκευση υψηλών επιδόσεων.

Ναι, η Ιδιωτική Ασφάλιση μπορεί και δέχεται τη συμπληρωματικότητα του ρόλου της. Υποκαθιστά, όμως, τους Θεσμούς που συμπληρώνει και επαναλειτουργεί, σε έκτακτες ανάγκες, τα πράγματα, με ενέργεια και συνέχεια.

Ναι, η πρόληψη και η αποταμίευση της Ιδιωτικής Ασφάλισης είναι άρρηκτα συζευγμένες με τη συναισθηματική νοημοσύνη αλλά και την επιστήμη της διαχείρισης των Αριθμών και των Πιθανοτήτων.

Εν τέλει, Επαγγελματίες και Καταναλωτές δεν συναντώνται απλά, αλλά συνεργάζονται αποτελεσματικά, με αμοιβαιότητα και ανταποδοτικότητα, στο ευρύ και βαθύ πεδίο δράσης της Ασφαλιστικής Βιομηχανίας. Βιομηχανίας, που δεν αμύνεται, δεν επιτίθεται και δεν καιροσκοπεί.
Αντέχει και εισφέρει και γι’ αυτό εισπράττει.

Όλοι οι  Έλληνες το 2016, είθε, να μεγεθύνουν τις εκτιμήσεις τους για τον Θεσμό, τους ανθρώπους του και τα αποτελέσματα της ύπαρξής τους!

Καλός και Ασφαλισμένος ο καινούριος χρόνος 2016!