Η Allianz Ελλάδος ανανεώνει την παρουσία της στον χώρο της Υγείας με προσιτές και ολοκληρωμένες λύσεις

Η Allianz ενισχύει δυναμικά την παρουσία της στον χώρο της ιδιωτικής ασφάλισης υγείας, με ανανεωμένη στρατηγική και πειστικές απαντήσεις στις προκλήσεις της αγοράς.

Η νέα γκάμα προγραμμάτων υγείας προσφέρει πολυάριθμες επιλογές και δυνατότητες συνδυασμών, χτίζοντας ένα ασφαλιστικό προϊόν ιδιαίτερα ευέλικτο.

Η εταιρεία δίνει στα προγράμματά της My Health, προστιθέμενη αξία σε επίπεδο παροχών και δυνατότητα εξατομίκευσης ανάλογα με τις οικονομικές δυνατότητες του κάθε ασφαλιζόμενου.

Aναγνωρίζοντας την αξία της πρόληψης για την προστασία της υγείας μας, η Allianz προσφέρει πρωτοποριακές λύσεις εξωνοσοκομειακής φροντίδας (My Primary Care) και ιατρικής βοήθειας (Med24), ξεχωριστά ή και συνδυαστικά με τα νοσοκομειακά προγράμματα My Health.

Η ανανεωμένη πρόταση Νοσοκομειακής Περίθαλψης My Health, περιλαμβάνει μεγάλο εύρος επιλογών σε εκπιπτόμενα ποσά και ποσοστό συμμετοχής στα έξοδα νοσηλείας και ακόμα υψηλότερο επίπεδο παροχών πριν, κατά και μετά από τη νοσηλεία.

Διατηρεί δε, τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματά του, όπως για παράδειγμα την παροχή ανωτάτου ορίου κάλυψης ανά περιστατικό και όχι ανά έτος.

Το My Health διαθέτει τέσσερα διαφορετικά νοσοκομειακά προγράμματα, με ευρύ φάσμα παροχών και πρόσθετα οφέλη: My Health Prestige, My Health Complete, My Health Classic και My First HealthCare.

Το σύνολο των προϊόντων υγείας της Allianz ανταποκρίνεται σε όλες τις ασφαλιστικές ανάγκες και καλύπτει πλήρως τους ασφαλισμένους τόσο όσον αφορά στην πρόληψη όσο και στην αντιμετώπιση οποιουδήποτε προβλήματος. Επιπλέον, φροντίζει και για την κάλυψη των οικογενειών τους, καθώς παρέχει σημαντικές εκπτώσεις στα εξαρτώμενα μέλη,

Περισσότερες πληροφορίες για τα προϊόντα My Health οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν στο www.allianz.gr.