H New York Life αναζητά τους απογόνους 1.031 Ελλήνων για να τους αποζημιώσει

503

της Σούλας Κορμά

Η είδηση ήρθε από τη Νέα έόρκη, όταν η αμερικανική ασφαλιστική εταιρία New York Life Insurance Co γνωστοποίησε, στις 4 Σεπτεμβρίου, το «Πρόγραμμα Ελληνικών Ασφαλιστηρίων Ζωής». Πρόκειται για ένα εθελοντικό πρόγραμμα προσέγγισης και αποζημίωσης των κληρονόμων των περίπου 1.000 ασφαλιστηρίων συμβολαίων ζωής που εκδόθηκαν σε Έλληνες στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, πριν το 1914. 
Η συνολική αξία του προγράμματος ανέρχεται σε 12-15 εκατ. δολάρια ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων διαχείρισης και των λοιπών εξόδων.

 

Πώς ανακαλύφθηκαν τα ασφαλιστήρια συμβόλαια των Ελλήνων
Σχεδόν έναν αιώνα πίσω στο παρελθόν, σε χρόνια οδύνης για χιλιάδες Έλληνες της Μικράς Ασίας και του Πόντου, ανατρέχει η μνήμη, με την ανάγνωση της ανακοίνωσης της ασφαλιστικής εταιρίας, η οποία διευκρινίζει ότι η έρευνα για τα ελληνικά ασφαλιστήρια συμβόλαια συσχετίστηκε με ανάλογη που αφορούσε τους Αρμενίους. Μάλιστα, σύμφωνα πάντα με τη σχετική ανακοίνωση, η New York Life συνεργάστηκε με το δικηγόρο κ. Vartkes Yeghiayan (έναν από τους δικηγόρους που ασχολήθηκαν με το διακανονισμό των αρμενικών ασφαλιστηρίων συμβολαίων), για τη δημιουργία του εθελοντικού προγράμματος που σχετίζεται με τα ελληνικά ασφαλιστήρια συμβόλαια.
Ο εκπρόσωπος της New York Life, κ. William Werfelman, αναφερόμενος στο “ιστορικό” της εύρεσης των ελληνικών ασφαλιστηρίων συμβολαίων, επισημαίνει χαρακτηριστικά: 
«Κατά τη διάρκεια της έρευνας σχετικά με ένα άλλο ιστορικό θέμα που αφορά τα ασφαλιστήρια συμβόλαια που πωλήθηκαν σε Αρμένιους που αφανίστηκαν μετά το 1914, η εταιρία αντιλήφθηκε ότι οι Έλληνες ασφαλισμένοι ήταν εμφανή θύματα της ίδιας βίας στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Καθώς το θέμα των αρμενικών ασφαλιστηρίων συμβολαίων ολοκληρώθηκε πλέον με επιτυχία, με την καταβολή παροχών στους κληρονόμους των 2.300 Αρμενίων ασφαλισμένων, η New York Life διενήργησε πρόσθετη αρχειακή έρευνα και επαλήθευσε ότι υπάρχουν ελληνικά ασφαλιστήρια συμβόλαια που παραμένουν απλήρωτα από το 1915. Θα προσφέρουμε στους κληρονόμους των ελληνικών ασφαλιστηρίων συμβολαίων τις ίδιες παροχές με εκείνες που παρασχέθηκαν στα άτομα που έγειραν αξιώσεις σύμφωνα με τα αρμενικά ασφαλιστήρια συμβόλαια». 
Ο κ. Werfelman διευκρινίζει ότι, σύμφωνα με τα αρχεία της Εταιρίας, η New York Life κατέβαλε παροχές για τα μισά περίπου ελληνικά ασφαλιστήρια συμβόλαια, κατά τους μήνες και τα έτη ακριβώς μετά τα βίαια γεγονότα του 1915. Ωστόσο, η Εταιρία δεν έλαβε καμία αξίωση και συνεπώς δεν κατέβαλε καμία παροχή ή αξία σε μετρητά για σχεδόν άλλα 1.000 ελληνικά ασφαλιστήρια συμβόλαια. Να σημειωθεί ότι η New York Life Insurance Company (έχει την έδρα της στην πόλη της Νέας έόρκης από την εποχή της ίδρυσής της, το 1845) άρχισε να πουλά ασφαλιστήρια συμβόλαια στην Οθωμανική Αυτοκρατορία το 1882 και αποσύρθηκε από την περιοχή κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου.
Ο κ. Werfelman αιτιολογεί ως εξής την απόφαση της New York Life, να αποζημιώσει σήμερα τους απογόνους των Ελλήνων ασφαλισμένων της: «Το σύστημα αξιών της εταιρίας έχει τις ρίζες του στον ανθρωπισμό και την ηθική ακεραιότητα, και η προθυμία μας να εξοφλήσουμε σήμερα αυτά τα ασφαλιστήρια συμβόλαια από το 1915 δείχνει ότι εξακολουθούμε να παραμένουμε προσηλωμένοι σε αυτές τις αξίες».
Σύμφωνα πάντα με την ανακοίνωση της Εταιρίας, το εθελοντικό πρόγραμμα χρησιμοποιεί τα ίδια κριτήρια που χρησιμοποιήθηκαν για το θέμα των αρμενικών ασφαλιστηρίων συμβολαίων, συμπεριλαμβανομένου του πολλαπλασιασμού του ποσού της αρχικής ονομαστικής αξίας επί 10 φορές, για εκείνους που μπορούν να αποδείξουν ότι είναι οι νόμιμοι κληρονόμοι των προϊόντων του ασφαλιστηρίου συμβολαίου. 
Η New York Life, εκτός από τις παροχές στους κληρονόμους των Ελλήνων ασφαλισμένων της, θα συνεισφέρει το ποσό του 1 εκατ. δολαρίων ΗΠΑ στην Ελληνορθόδοξη Αρχιεπισκοπή Αμερικής. Με τα χρήματα αυτά, η Αρχιεπισκοπή σκοπεύει να δημιουργήσει ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα για τη μελέτη του Ελληνισμού στον Πόντο και τη Μικρά Ασία, στη Θεολογική Σχολή του Τιμίου Σταυρού, στο Brookline.

Τα «Ελληνικά Ασφαλιστήρια Συμβόλαια»
Στον ειδικό ιστοχώρο που έχει δημιουργήσει η New York Life 
(www.greekinsuranceclaims.com) περιλαμβάνονται όλες οι σχετικές με το εν λόγω Πρόγραμμα πληροφορίες καθώς και ονομαστικός κατάλογος των ασφαλισμένων της, ελληνικής καταγωγής. 
Η Εταιρία προσδιορίζει ως εξής τα Ελληνικά Ασφαλιστήρια Συμβόλαια: 
Είναι ασφαλιστήρια συμβόλαια ζωής τα οποία: (i) εκδόθηκαν από την ασφαλιστική εταιρεία New York Life Insurance Company κάποια στιγμή μετά το 1882, (ii) ασφάλισαν τη ζωή κάποιου ατόμου ελληνικής καταγωγής που ζούσε στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, (iii) ίσχυαν μετά το 1914, και (iv) δεν έχουν εξοφληθεί με οποιαδήποτε μορφή, συμπεριλαμβανομένης της πληρωμής παροχών θανάτου, της αξίας εξαγοράς, της αξίας σε μετρητά ή της καταβολής του ασφαλίσματος μετά το τέλος της περιόδου (endowment).

Τα βήματα για την υποβολή μιας αξίωσης
Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο σχετικό ιστοχώρο, αρχικά πρέπει να ανατρέξει κανείς στον κατάλογο που περιέχει τα άτομα που ασφαλίστηκαν σύμφωνα με τα Ελληνικά Ασφαλιστήρια Συμβόλαια και να προσδιορίσει αν συνδέεται με κάποιο από αυτά. Στη συνέχεια, εφόσον μπορεί να αποδείξει ότι είναι απόγονος κάποιου ατόμου που περιέχεται στον κατάλογο, πρέπει να συμπληρώσει το έντυπο αξίωσης και να το υποβάλει, μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου 2009, στο Greek Life Insurance Claim Board (Συμβούλιο Εξέτασης Αξιώσεων σε σχέση με τα Ελληνικά Ασφαλιστήρια Ζωής). 
Το εν λόγω συμβούλιο, που αποτελείται από τρεις Ελληνοαμερικανούς που προσφέρθηκαν εθελοντικά να θητεύσουν σ’ αυτό, θα εξετάσει όλα τα στοιχεία που υποβάλλονται σε υποστήριξη μιας αξίωσης και θα αποφασίσει για το ποιες αξιώσεις θα πληρωθούν. Οι πληρωμές θα καταβληθούν για όλες τις εγκεκριμένες αξιώσεις μετά την 28η Φεβρουαρίου 2009.

Κατάλογος μνήμης-ηθικής δικαίωσης
Ο κατάλογος των «Ελληνικών Ασφαλιστηρίων Συμβολαίων» περιλαμβάνει τα ονοματεπώνυμα των ασφαλισμένων, τις ημερομηνίες γέννησής τους και σύναψης των ασφαλιστηρίων, τα επαγγέλματα και τις πόλεις τους. Πρόκειται, δηλαδή, για τα ονόματα 1.031 Ελλήνων (εμπόρων, υπαλλήλων, βιομηχάνων, φαρμακοποιών, τραπεζιτών, γιατρών, καθηγητών, δασκάλων, αρχιτεκτόνων, εργολάβων, δικηγόρων, χρηματιστών, τυπογράφων, ιερέων, λογιστών, αγροτών, γεωπόνων, ξενοδόχων, νοικοκυρών, για να απαριθμήσουμε ενδεικτικά κάποια από τα επαγγέλματα που αναφέρονται), οι οποίοι ζούσαν στα όρια της τότε Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. 
Και πάλι ενδεικτικά, αξίζει να καταγράψουμε κάποιες από τις πόλεις στις οποίες ζούσαν οι Έλληνες ασφαλισμένοι στη New York Life: Κωνσταντινούπολη, Κερασούντα, Σμύρνη, ¶δανα, Αϊβαλί, Τραπεζούντα, Σαμψούντα, Νίκαια, Ταρσός, Αδριανούπολη, Προύσσα, Κοτύωρα, Ντιαρμπεκίρ, Σινώπη, Αμάσεια… Πόλεις και περιοχές που ξυπνούν οδυνηρές μνήμες, για την απώλεια χιλιάδων ζωών και την εκδίωξη των Ελλήνων από τις πατρίδες των προγόνων τους.
Κι αυτή τη φορά, μια ασφαλιστική εταιρία, και μάλιστα αμερικανική –κι έχει τη σημασία του κι αυτό–, έρχεται να “θυμίσει”, με έμμεσο τρόπο, ό,τι συντελέστηκε στις αρχές του Εικοστού Αιώνα εις βάρος των Ελλήνων της Μικράς Ασίας και του Πόντου. Αξιοσημείωτο και ό,τι αναφέρει σχετικά στον ιστοχώρο της –καταγράφουμε αυτολεξεί: «Διάφορες αναφορές και άλλες πηγές δείχνουν ότι πολλά άτομα ελληνικής καταγωγής που ζούσαν στην Οθωμανική Αυτοκρατορία όταν ξέσπασε ο Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος εκτοπίστηκαν ή αφανίστηκαν κατά την περίοδο από το 1915 έως το 1923».
Είναι μια ηθική και ιστορική δικαίωση… Είθε να αποτελέσει και τον προάγγελο της αναγνώρισης, από τη διεθνή κοινότητα, της συντελεσθείσας Ποντιακής Γενοκτονίας.

 

Προηγούμενο άρθροΣυνδιάσκεψη στην Αθήνα για τις φυσικές καταστροφές
Επόμενο άρθροΚΑΤΑΘΛΙΨΗ Mια ασθένεια με πολλά “πρόσωπα” αναζητά ασφάλιση